MVO

Maatschappelijke doelen

Wij verrichten diensten aan ideële organisaties en kerkgenootschappen op regelmatige basis. Indien hun (financiële) draagkracht (te) gering is, worden deze diensten tegen gereduceerd tarief uitgevoerd. Incidenteel worden diensten verricht op pro deo basis.

In tijden van bezuinigingen op de cultuursector is zijn wij er trots op dat wij een van de hoofdsponsoren van het Nationale Toneel in Den Haag zijn. 


 

 

 

Menselijk kapitaal

Advocaten zijn het kapitaal van een advocatenkantoor. Van der Feltz advocaten begrijpt als geen ander hoe belangrijk goed werkgeverschap is. Wij faciliteren daarom part-time werken, bijscholing en het volgen van specialisatie-opleidingen. Onze advocaten worden gestimuleerd om te publiceren en te doceren. Voor ons is er sprake van een duidelijke synergie tussen deze activiteiten en het beoefenen van de rechtspraktijk.

Milieu en duurzaamheid

Wij voeren een actief milieubeleid. Wij doen dit onder meer door aandacht te besteden aan de onderstaande punten:

• naleving van de toepasselijke milieuwet- en regelgeving;
• milieubewuste inkoop van goederen en diensten;
• duurzame omgang met afvalstromen;
• terugdringen van energieverbruik door stimulering van gedragsveranderingen en technische maatregelen.