Corona helpdesk (24/7)

Van der Feltz advocaten | Bouw & Vastgoed | Energie | Industrie | Overheid


U heeft vragen over de gevolgen van het coronavirus voor uw organisatie en bedrijfsvoering? Wij adviseren hoe u het beste kunt inspelen op de maatregelen die worden genomen en hoe u risico’s beheersbaar kunt maken.

Graag helpen wij u snel op weg met antwoorden op uw vraagstukken die zullen leven omtrent aansprakelijkheid, contractuele verplichtingen, staatssteun en ruimtelijke ordenings- en vergunningsaspecten van uw activiteiten en projecten. Weet ons ook beschikbaar voor de openbare orde aspecten die nu in het bijzonder opgeld doen, waaronder begrepen maatregelen in verband met rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening (Wet veiligheidsregio’s).

Wij hebben een multidisciplinair team samengesteld dat het juridische speelveld overziet en uw organisatie zowel commercieel strategisch als beleidsmatig op weg zal helpen. U kunt (24/7) contact opnemen met onze Corona Helpdesk via corona@feltz.nl of met:


Willem Bosma | bosma@feltz.nl

+31 6 25 09 71 35

Marc Houweling | houweling@feltz.nl
+31 6 53 91 85 95

Willem van der Werf | vanderwerf@feltz.nl
+31 6 53 78 11 79