Rechtsgebiedenregister

Op grond van artikel 6.32 van de Verordening op de advocatuur jo. artikelen 35a en 35b van de Regeling op de advocatuur zijn advocaten verplicht om een register te publiceren met betrekking tot de rechtsgebieden waarop die advocaat geregistreerd is bij de Nederlandse orde van advocaten (met uitzondering van advocaat-stagiair(e)s). Deze registratie verplicht onze advocaten elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder rechtsgebied waarvoor zijn geregistreerd staan. Hieronder is een overzicht gegeven van de rechtsgebieden waarvoor onze advocaten geregistreerd staan bij de Nederlandse orde van advocaten.

 

Naam advocaat

Rechtsgebied 1

Rechtsgebied 2

Rechtsgebied 3

Jacques Sluysmans

Cassatie

Onteigeningsrecht

Burgerlijk procesrecht

Willem van der Werf

Onteigeningsrecht

Omgevingsrecht

Bouwrecht

Willem Bosma

Omgevingsrecht

Verbintenissenrecht

 

Marc Houweling

Bouwrecht

Aanbestedingsrecht

Huurrecht

Ruben Wiegerink

Belastingrecht

Cassatie

Burgerlijk procesrecht

Michelle de Rijke

Algemeen bestuursprocesrecht

Susanne van de Pest

Huurrecht

Bouwrecht

 

Pauline van Aardenne

Omgevingsrecht (Milieurecht | Ruimtelijk bestuursrecht)

Algemeen bestuursprocesrecht

 

Mark West

Omgevingsrecht

Verbintenissenrecht

 

Simon Olierook

Omgevingsrecht

Onteigeningsrecht

 

Tijn Slegers

Omgevingsrecht

 

 

Ronald Olivier

Omgevingsrecht (Milieurecht | Natuurbeschermingsrecht | Ruimtelijk bestuursrecht)

Strafrecht