Grondverwerving en -exploitatie

De vastgoedmarkt is constant in beweging. Overheden beogen regelmatig nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken, te stimuleren of in goede banen te leiden. Hierin staat een gevarieerd scala aan juridische wegen voor haar open, uiteenlopend van een voorkeursrecht op basis van de Wet voorkeursrecht gemeenten tot onteigening. Daarnaast bestaan er voor ontwikkelaars ook verplichtingen zoals de verplichting tot het opstellen van een grondexploitatieplan.

Ten aanzien van de relatie tussen overheid en burger of bedrijf, valt veel winst te behalen. Contracteren met de overheid of publiek-private samenwerking tussen beiden is juridisch maatwerk en vraagt van de adviserende jurist een goed overzicht van de mogelijkheden, ervaringen met knelpunten en veel inventiviteit.

Wij adviseren regelmatig over vraagstukken rondom grondverwerving en -exploitatie. Onze kennis en expertise is onder meer gelegen in: 


SubcategorieƫnRelevante publicaties

Meer informatie

Willem Bosma
Willem Bosma
E bosma@feltz.nl
T +31 70 31 31 065
Jacques Sluysmans
Jacques Sluysmans
E sluysmans@feltz.nl
T +31 70 31 31 057
Willem van der Werf
Willem van der Werf
E vanderwerf@feltz.nl
T +31 70 31 31 058