Cassaties

De cassatieprocedure bij de Hoge Raad heeft een bijzonder karakter. De Hoge Raad is gebonden aan de vastgestelde feiten, maar bevoegd uitspraken van lagere rechterlijke instanties te vernietigen wegens strijd met het recht en wegens onvoldoende of ondeugdelijke motivering. De behandeling van – en advisering over - zaken die aan de Hoge Raad worden voorgelegd vormt daarom een specialisme op zich.

Daarbij is bovendien van belang, dat uitsluitend advocaten die in de Haagse Balie zijn ingeschreven, cassatieprocedures kunnen voeren. De cassatiesectie van Van der Feltz advocaten beschikt over jarenlange ervaring en uitstekende expertise op dit gebied.

Vanwege onze kennis met het procederen voor de Hoge Raad wordt ons met regelmaat gevraagd te adviseren en mee te denken in lopende procedures voor de feitelijke rechter (Rechtbank en Hof). Dit gebeurt met het oog op een mogelijke cassatieprocedure. Wij worden dan ingeschakeld om een zo goed mogelijke uitgangspositie in die eventuele latere cassatieprocedure te verwerven en in de lagere instanties tot een zo gunstig mogelijke uitspraak te komen.


SubcategorieƫnRelevante publicaties

Meer informatie

Martin Gelpke
Martin Gelpke
E gelpke@feltz.nl
T +31 70 31 31 062
Jacques Sluysmans
Jacques Sluysmans
E sluysmans@feltz.nl
T +31 70 31 31 057
Ruben Wiegerink
Ruben Wiegerink
E wiegerink@feltz.nl
T +31 70 31 31 076