Belastingrecht

Wij hebben uitgebreide expertise op het gebied van zowel het formele als het materiële belastingrecht. Daarbij kan onder meer worden gedacht aan overdrachtsbelasting, omzetbelasting en alle heffingen van decentrale overheden. Cliënten zijn zowel de belastingheffende overheid als belastingplichtigen.

Wij adviseren geregeld:
 

  • in belastingzaken die door hun inhoud of de belangen geen alledaags karakter hebben;
  • in zaken die raakvlakken vertonen met andere rechtsgebieden, zoals het (overheids)privaatrecht en het algemene bestuursrecht;
  • over de fiscale aspecten van een overeenkomst, bijvoorbeeld de vraag of een schadevergoeding is belast, en vastgoedtransacties.

Op het gebied van de heffingen van decentrale overheden hebben wij veel ervaring met onder meer precariobelasting, complexe waarderingskwesties in het kader van de Wet waardering van onroerende zaken (WOZ), baatbelasting en de hoogte van (bouw)leges. 

We procederen bij alle rechterlijke instanties en hebben bijzondere ervaring in procesvoering bij de Hoge Raad. Ook treden wij op in civiele en bestuursrechtelijke procedures waarbij oplegging en invordering van belastingen, heffingen en retributies aan de orde komen.


Relevante nieuwsartikelen


Relevante publicaties

Meer informatie

Ruben Wiegerink
Ruben Wiegerink
E wiegerink@feltz.nl
T +31 70 31 31 076