Aansprakelijkheid en schade

Bij (overheids)handelen of -nalaten kan schade ontstaan. Ook wanneer het handelen rechtmatig geschiedt kan het wenselijk zijn dat deze niet (volledig) voor rekening van de private partij komt. Wij zijn erin gespecialiseerd om cliënten te begeleiden door het woud van het aansprakelijkheidsrecht, zowel wanneer de aansprakelijkheid voortvloeit uit onrechtmatig (overheids)handelen (of nalaten) als wanneer de schade gevolg is van rechtmatig handelen. Laatstgenoemde uit hoofde van planschade of nadeelcompensatie. 

Wij kunnen voor u nagaan of er sprake is van enige te honoreren schadeaanspraak en uw belangen daarbij behartigen. U kunt bij ons terecht voor verschillende aansprakelijkheidsvraagstukken, waaronder:


Subcategorieƫn


Relevante nieuwsartikelen


Relevante publicaties

Meer informatie

Willem Bosma
Willem Bosma
E bosma@feltz.nl
T +31 70 31 31 065
Jacques Sluysmans
Jacques Sluysmans
E sluysmans@feltz.nl
T +31 70 31 31 057
Willem van der Werf
Willem van der Werf
E vanderwerf@feltz.nl
T +31 70 31 31 058