Aanbestedingsrecht en staatssteun

Op het gebied van aanbestedingsrecht en staatssteun wordt de Nederlandse regelgeving sterk beïnvloed vanuit Europa. De Europese wetgeving heeft als doel de eerlijke mededinging te bevorderen en interne marktwerking in Europa te stimuleren. De regels en de uitleg die daaraan wordt gegeven door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HvJEG) vormen dikwijls complex systeem.

Wij adviseren en procederen geregeld over aanbestedingen en staatsteun. Wij kunnen u onder meer van dienst zijn ter zake van:


Subcategorieën


Relevante nieuwsartikelen

Meer informatie

Marc Houweling
Marc Houweling
E houweling@feltz.nl
T +31 70 31 31 068