Over de Academie

“Wijsbegeerte dient alleen om wijsbegeerte te weerleggen.”

Willem Bilderdijk (1756-1831)


De Bilderdijk Academie benut de bijzondere expertise die bij (enkele advocaten van) Van der Feltz advocaten aanwezig is om te komen tot een aanbod van een aantal hoogwaardige cursussen. In de cursussen wordt academische kennis en praktijkervaring bijeengebracht.

Het cursusaanbod beperkt zich tot uitsluitend juridisch-inhoudelijke cursussen, en daarbij dan in het bijzonder tot die onderdelen van het recht waarop het kantoor Van der Feltz advocaten over bijzondere expertise beschikt. In eerste instantie wordt de focus gelegd op de onderwerpen van het omgevingsrecht en de cassatiepraktijk.

De cursussen worden verzorgd in kleine groepen van maximaal 12 cursisten, teneinde persoonlijk contact tussen cursist en docent mogelijk te maken waardoor maatwerk in de begeleiding en individuele feedback binnen handbereik komen.

De primaire doelgroep is academisch geschoolde juristen. Zij kunnen door middel van deelname juridische opleidingspunten behalen.

De Bilderdijk Academie is door de Nederlandse Orde van Advocaten erkend als opleidingsinstelling.