Docenten

De docenten van de Bilderdijk Academie zijn deels werkzaam bij Van der Feltz advocaten, maar deels ook daarbuiten.
De docenten hebben bewezen expertise op het terein waarover zal worden gedoceerd. En hebben aantoonbare ervaring als docent verbonden aan enig universitair (postacademisch) opleidingsinstituut. 

 • Willem Bosma

  Willem Bosma studeerde aan de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) en de Victoria University of Wellington, Nieuw Zeeland. In 2012 rondde Willem de Grotius opleiding Ruimtelijke ordenings- en milieurecht cum laude af. Naast zijn werkzaamheden als advocaat, treedt Willem op als docent voor onder meer Geoplan, Kluwer, Euroforum, Berghauser Pont Academy en NVM-SOM en publiceert hij regelmatig, onder meer, als vaste annotator, in het tijdschrift Bouwrecht. Daarnaast is hij auteur voor de kennisbank Bestuursrecht van Reed Elsevier. Verder is Willem lid van de ad hoc commissie Luchtkwaliteit van de commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.).

 • Willem van der Werf

  Willem van der Werf studeerde civiel en internationaal recht in Leiden en Heidelberg (D). Hij treedt vaak op voor en tegen overheden. Willem is gespecialiseerd in de ruimtelijke ordenings- en vastgoedpraktijk, onteigeningen, gemeentelijk voorkeursrecht en erfpacht. Verder heeft Willem ervaring met juridische vraagstukken in het openbaar bestuur, zoals openbaarheid en integriteit. Hij is als docent werkzaam voor diverse onderwijsinstituten.

  Contact

 • Daan Korsse

  Daan Korsse is voornamelijk werkzaam in de omgevingsrechtelijke praktijk, en dan met name het ruimtelijke-ordeningsrecht. Binnen zijn vakgebied treedt hij op voor overheden, bedrijven en particulieren. Hij is lid van de redactieraad van het Tijdschrift voor Bouwrecht en zit in het bestuur van de Vereniging voor Bouwrecht. Daarnaast is Daan geassocieerd medewerker van de Universiteit Utrecht, waar hij colleges verzorgt binnen de master omgevingsrecht. Hij is docent bij onder meer het Instituut voor Bouwrecht en de Bilderdijk Academie. Als auteur is Daan betrokken bij Tekst en Commentaar (Omgevingswet) en publiceert hij regelmatig in De Gemeentestem en het Tijdschrift voor Bouwrecht.

 • Ruben Wiegerink

  Ruben is cassatieadvocaat en specialist op alle terreinen van het belasting- en onteigeningsrecht. Voordien was hij ruim negen jaar werkzaam als advocaat bij de landsadvocaat Pels Rijcken. Als specialist op het gebied van cassatierechtspraak geeft hij verdieping aan onze cassatie- en overheidspraktijk. Daarnaast is Ruben ook een allround fiscalist met ruime ervaring op het gebied van zowel rijksbelastingen als belastingen van lagere overheden.

  Contact

 • Simon Olierook

  Simon Olierook studeerde aan de Universiteit Leiden. Hij rondde de masters Encyclopedie en Filosofie van het Recht én Staats- en Bestuursrecht af. In 2012 is Simon beëdigd als advocaat. Sindsdien houdt hij zich bezig met omgevingsrecht, grondexploitatie en onteigening. Ook deed hij ervaring op in het monumentenrecht. Simon was in 2016 voorzitter van Jonge Balie bij de Hoge Raad der Nederlanden.

 • Ronald Olivier

  Ronald Olivier rondde zijn masters Staats- en bestuursrecht en civiel recht in 2013 af aan de Universiteit van Leiden. Na zijn studies heeft Ronald enkele jaren bij Stibbe in Amsterdam gewerkt. Ronald heeft zich bij Stibbe gespecialiseerd in het milieurecht en handhavingsrecht.

  Ronald adviseert en procedeert over toezicht en handhaving, milieurecht, energierecht, publiekrechtelijke regulering van arbeidsrecht. Hij treedt op voor ondernemingen, overheden en belangenorganisaties.

 • Indira Stolze

  Indira Stolze is vanaf februari 2018 werkzaam bij Van der Feltz advocaten als advocaat-stagiaire.