Docenten

De docenten van de Bilderdijk Academie zijn deels werkzaam bij Van der Feltz advocaten, maar deels ook daarbuiten.
De docenten hebben bewezen expertise op het terein waarover zal worden gedoceerd. En hebben aantoonbare ervaring als docent verbonden aan enig universitair (postacademisch) opleidingsinstituut. 

 • Willem Bosma

  Willem Bosma studeerde aan de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) en de Victoria University of Wellington, Nieuw Zeeland. In 2012 rondde Willem de Grotius opleiding Ruimtelijke ordenings- en milieurecht cum laude af. Naast zijn werkzaamheden als advocaat, treedt Willem op als docent voor onder meer Geoplan, Kluwer, Euroforum, Berghauser Pont Academy en NVM-SOM en publiceert hij regelmatig, onder meer, als vaste annotator, in het tijdschrift Bouwrecht. Daarnaast is hij auteur voor de kennisbank Bestuursrecht van Reed Elsevier. Verder is Willem lid van de ad hoc commissie Luchtkwaliteit van de commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.).

  Lees meer...

 • Willem van der Werf

  Willem Van der Werf heeft met zijn praktijk jarenlange expertise opgebouwd in de sectoren bouw & vastgoed en overheid. Politiek-bestuurlijke belangen spelen vaak een grote rol in zijn praktijk. Met name waar het gaat om gebiedsontwikkeling en gebiedstransformatie, waarbij zowel publieke als private partijen zijn betrokken.

  Met zijn ervaring is Willem in staat verder te kijken dan uitsluitend de juridische kant van de zaak en daarin ook de eventuele politiek-bestuurlijke risico’s te betrekken. Door goede en open relaties met het bevoegd gezag te onderhouden en met zijn oog voor de bestuurlijke context bereikt hij de gewenste oplossingen voor zijn cliënten.

  Lees meer...

 • Daan Korsse

  Daan Korsse is voornamelijk werkzaam in de omgevingsrechtelijke praktijk, en dan met name het ruimtelijke-ordeningsrecht. Binnen zijn vakgebied treedt hij op voor overheden, bedrijven en particulieren. Hij is lid van de redactieraad van het Tijdschrift voor Bouwrecht en zit in het bestuur van de Vereniging voor Bouwrecht.

  Daarnaast is Daan geassocieerd medewerker van de Universiteit Utrecht, waar hij colleges verzorgt binnen de master omgevingsrecht. Hij is docent bij onder meer het Instituut voor Bouwrecht en de Bilderdijk Academie. Als auteur is Daan betrokken bij Tekst en Commentaar (Omgevingswet) en publiceert hij regelmatig in De Gemeentestem en het Tijdschrift voor Bouwrecht.

  Lees meer...

 • Ruben Wiegerink

  Ruben is als advocaat gespecialiseerd in civiele procedures, onteigeningsrecht, overheidsprivaatrecht en staatssteunrecht. Als allround fiscalist heeft hij veel ervaring met zowel rijksbelastingen als belastingen van lagere overheden. Hij is bevoegd om op te treden als cassatieadvocaat in civiele procedures bij de Hoge Raad.

  Wat betreft cassaties kan Ruben bogen op bijzondere ervaring: voor toetreding tot Van der Feltz werkte hij negen jaar als (cassatie)advocaat bij het kantoor van de landsadvocaat en daarvoor was hij zeven jaar in dienst bij het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad.

  Lees meer...

 • Simon Olierook

  Simon Olierook studeerde aan de Universiteit Leiden. Hij rondde de masters Encyclopedie en Filosofie van het Recht én Staats- en Bestuursrecht af. In 2012 is Simon beëdigd als advocaat. Sindsdien houdt hij zich bezig met omgevingsrecht, grondexploitatie en onteigening. Ook deed hij ervaring op in het monumentenrecht. Simon was in 2016 voorzitter van Jonge Balie bij de Hoge Raad der Nederlanden.

  Lees meer...

 • Ronald Olivier

  Ronald Olivier rondde zijn masters Staats- en bestuursrecht en civiel recht in 2013 af aan de Universiteit van Leiden. Na zijn studies heeft Ronald enkele jaren bij Stibbe in Amsterdam gewerkt. Ronald heeft zich bij Stibbe gespecialiseerd in het milieurecht en handhavingsrecht.

  Ronald adviseert en procedeert over toezicht en handhaving, milieurecht, energierecht, publiekrechtelijke regulering van arbeidsrecht. Hij treedt op voor ondernemingen, overheden en belangenorganisaties.

  Lees meer

 • Indira Stolze

  Indira is advocaat sinds februari 2018. Zij studeerde aan de Erasmus School of Law, Erasmus Universiteit Rotterdam en rondde in 2014 haar master Bedrijfsrecht af en slaagde in 2015 cum laude voor de master Staats- en bestuursrecht. Indira is daarmee zowel bestuursrechtelijk als civielrechtelijk georiënteerd en heeft een bijzondere interesse voor het grensvlak van het publiek- en privaatrecht. In haar praktijk houdt zij zich voornamelijk bezig met civiele cassaties, algemeen bestuursrecht en (overheids-)aansprakelijkheidskwesties.

  Voordat Indira toetrad tot Van der Feltz advocaten, was zij een aantal jaren werkzaam als wetenschappelijk docente bij de Erasmus School of Law. Eerst bij de sectie Ondernemingsrecht, later bij de sectie Staats- en bestuursrecht.

  Lees meer...