Docenten

De docenten van de Bilderdijk Academie zijn deels werkzaam bij Van der Feltz advocaten, maar deels ook daarbuiten.
De docenten hebben bewezen expertise op het terein waarover zal worden gedoceerd. En hebben aantoonbare ervaring als docent verbonden aan enig universitair (postacademisch) opleidingsinstituut. 

 • Willem Bosma

  Willem Bosma studeerde aan de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) en de Victoria University of Wellington, Nieuw Zeeland. In 2012 rondde Willem de Grotius opleiding Ruimtelijke ordenings- en milieurecht cum laude af. Naast zijn werkzaamheden als advocaat, treedt Willem op als docent voor onder meer Geoplan, Kluwer, Euroforum, Berghauser Pont Academy en NVM-SOM en publiceert hij regelmatig, onder meer, als vaste annotator, in het tijdschrift Bouwrecht. Daarnaast is hij auteur voor de kennisbank Bestuursrecht van Reed Elsevier. Verder is Willem lid van de ad hoc commissie Luchtkwaliteit van de commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.).

 • Martin Gelpke

  Martin Gelpke adviseert decentrale overheden en private partijen in veelal complexe geschillen waarbij meerdere partijen betrokken zijn, onder meer op het gebied van projectontwikkeling en grondexploitatie. Door een brede èn diepe expertise van publiek- èn privaatrecht overziet hij het “slagveld” en adviseert hij de cliënten een strategie die past bij hun doelstellingen.

 • Daan Korsse

  Daan Korsse promoveerde in 2015 aan de Universiteit Utrecht. Zijn promotieonderzoek betrof 'Instructieregels in de Ruimtelijke Ordening'. Daan is gespecialiseerd in het omgevingsrecht en publiceert hier regelmatig over. Daarnaast zit hij in de redactieraad van het Tijdschrift voor Bouwrecht.

 • Myrthe Nielen

  Myrthe Nielen rondde haar bachelor rechtsgeleerdheid en master Europees recht cum laude af aan de Universiteit van Utrecht. Zij volgde haar studie gedeeltelijk aan de University of Cambridge en de Université de Genève. Op dit moment specialiseert zij zich onder meer in bestuurs(proces)recht, bestuursrechtelijke handhaving, (Europees) milieurecht, nutsbedrijven en aansprakelijkheden. Zij geeft adviezen en voert procedures. Myrthe is ook commissielid bij de Jonge Balie Den Haag.

 • Jacques Sluysmans

  Jacques Sluysmans studeerde in Leiden, Parijs, Brussel en New York. Jacques is als bijzonder hoogleraar verbonden aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Tevens is hij voorzitter van de Vereniging voor Bouwrecht en de Vereniging voor Onteigeningsrecht.

 • Willem van der Werf

  Willem van der Werf studeerde civiel en internationaal recht in Leiden en Heidelberg (D). Hij treedt vaak op voor en tegen overheden. Willem is gespecialiseerd in de ruimtelijke ordenings- en vastgoedpraktijk, onteigeningen, gemeentelijk voorkeursrecht en erfpacht. Verder heeft Willem ervaring met juridische vraagstukken in het openbaar bestuur, zoals openbaarheid en integriteit. Hij is als docent werkzaam voor diverse onderwijsinstituten.

 • Ruben Wiegerink

  Ruben is cassatieadvocaat en specialist op alle terreinen van het belasting- en onteigeningsrecht. Voordien was hij ruim negen jaar werkzaam als advocaat bij de landsadvocaat Pels Rijcken. Als specialist op het gebied van cassatierechtspraak geeft hij verdieping aan onze cassatie- en overheidspraktijk. Daarnaast is Ruben ook een allround fiscalist met ruime ervaring op het gebied van zowel rijksbelastingen als belastingen van lagere overheden.