HISTORIE: Cursus Actualiteiten Omgevingsrecht

Doelgroep
Advocaten, ambtenaren en anderen die regelmatig actief zijn binnen het omgevingsrecht.
Punten
3 PO-punten

Omschrijving

Tijdens deze cursus komen de volgende zaken aan bod:

- Vergunningvrij bouwen;
- Afwijken van het bestemmingsplan (w.o. kruimelgevallenregeling);
- Bestemmingsplan verbrede reikwijdte;
- De zaak Appingedam (Dienstenrichtlijn);
- Doorkijk naar de Omgevingswet (w.o. knip voor bouwactiviteiten);
- Wabo, Wro, Crisis en herstelwet, Bor, Awb;
- Praktijkcasus.

Op dit moment is het niet mogelijk u voor deze cursus in te schrijven.


De cursus werd gegeven door mrs. S.T.J. Olierook en D. Korsse, beiden als advocaat verbonden aan Van der Feltz advocaten.