HISTORIE: Cursus Erfpacht

Doelgroep

Advocaten en notarissen, juristen en taxateurs van gemeenten, waterschappen, provincies, recreatieschappen, rijksdiensten en woningbouwcorporaties, maar ook van financiële instellingen, projectontwikkelaars, rentmeesters en taxateurs/makerlaar, juridische en financiële adviseurs.

Punten
3 PO-punten

Omschrijving

Erfpacht blijft een onderwerp dat flink in de belangstelling staat. Behalve de politieke discussie over erfpacht en de bancaire richtlijn, zijn op objectniveau de herziening van de canon en de waarde van het erfpachtrecht terugkerende aandachtspunten. Deskundigen zitten op dat punt zeker niet altijd op één lijn. Daarnaast is erfpacht weer in opmars als middel om de verkoop van woningen te stimuleren, terwijl in Amsterdam de discussie woedt over het nieuwe erfpachtstelsel, eeuwigdurende erfpacht.

Op dit moment is het niet mogelijk u voor deze cursus in te schrijven.

De cursus werd gegeven door mrs. W.J. Bosma en W.J.E. van der Werf, beiden als advocaat verbonden aan Van der Feltz advocaten.