HISTORIE: Cursus Actualiteiten Onteigeningsrecht

Doelgroep
Advocaten die reeds enige kennis hebben van en ervaring met het onteigeningsrecht
Punten
3 PO-punten

Omschrijving

Op interactieve wijze werd stilgestaan bij de recente ontwikkelingen binnen het onteigeningsrecht, zowel op het gebied van wetgeving als op het gebied van rechtspraak (van, voornamelijk, de Hoge Raad).

Aan de orde kwamen de meest relevante arresten van de Hoge Raad op het vlak van zowel het schadeloosstellingsrecht als het procesrecht over de jaren 2017 en 2018, alsmede noemenswaardige Koninlijke Besluiten uit diezelfde periode. Er werd bijzondere aandacht besteed aan de onderwerpen zelfrealisatie en eliminatie.

De cursus werd verzorgd op het kantoor van Van der Feltz advocaten te Den Haag.

Op dit moment is het niet mogelijk u voor deze cursus in te schrijven.


De cursus werd gegeven door prof. mr. J.A.M.A. Sluysmans en mr. W.J.E. van der Werf.