Cursus Actualiteiten onteigeningsrecht

Datum
donderdag 17 mei 2018 van 14.00 uur tot 17.00 uur
Locatie
Javastraat 22, Den Haag
Kosten
€ 99,-- ex. btw (de eerste 10 inschrijvingen ontvangen 25% korting!)
Doelgroep
Advocaten die reeds enige kennis hebben van en ervaring met het onteigeningsrecht
Punten
3 PO-punten

Omschrijving

Op interactieve wijze zal worden stilgestaan bij de recente ontwikkelingen binnen het onteigeningsrecht, zowel op het gebied van wetgeving als op het gebied van rechtspraak (van, voornamelijk, de Hoge Raad).

Aan de orde komen in elk geval de meest relevante arresten van de Hoge Raad op het vlak van zowel het schadeloosstellingsrecht als het procesrecht over de jaren 2017 en 2018, alsmede noemenswaardige Koninlijke Besluiten uit diezelfde periode. Bijzondere aandacht krijgen de onderwerpen zelfrealisatie en eliminatie.

De cursus zal worden verzorgd op het kantoor van Van der Feltz advocaten te Den Haag.

Het is niet langer mogelijk om u voor deze cursus in te schrijven.


De cursus wordt gegeven door prof. mr. J.A.M.A. Sluysmans en mr. W.J.E. van der Werf.