HISTORIE: Cursus Fiscaliteit en Gebiedsontwikkeling

Doelgroep
eenieder die zich bezighoudt met gebiedsontwikkeling
Punten
3 PO-punten

Omschrijving

Op interactieve wijze werd ingegaan op de fiscale aspecten van gebiedsontwikkeling. Bij gebiedsontwikkeling zijn de fiscale aspecten van essentieel belang. De als kostenpost geldende belastingen, vormen namelijk regelmatig een beslissend element bij het kiezen voor een bepaalde wijze van ontwikkeling.

Onderwerpen die aan bod kwamen waren onder meer omzetbelasting, overdrachtsbelasting en leges betreffende omgevingsvergunningen. De (soms complexe) wetgeving werd behandeld aan de hand van concrete voorbeelden.

Na het volgen van deze cursus had de deelnemer een goed begrip van de relevante fiscale aspecten die een rol spelen bij gebiedsontwikkeling. De deelnemer kan nu de fiscale risico’s beter inschatten, onderkent mogelijke fiscale knelpunten (tijdig) en kan deze (laten) oplossen.

De cursus werd verzorgd op het kantoor van Van der Feltz advocaten te Den Haag.

Op dit moment is het niet mogelijk u voor deze cursus in te schrijven.


De cursus werd gegeven door mr. R.T. Wiegerink, als advocaat-belastingkundige verbonden aan Van der Feltz advocaten.