Cursus Fiscaliteit en gebiedsontwikkeling

Datum
donderdag 7 juni 2018 van 14.00 uur tot 17.00 uur
Locatie
Javastraat 22, Den Haag
Kosten
€ 99,-- ex. btw
Doelgroep
eenieder die zich bezighoudt met gebiedsontwikkeling
Punten
3 PO-punten

Omschrijving

Op interactieve wijze zal worden ingegaan op de fiscale aspecten van gebiedsontwikkeling. Bij gebiedsontwikkeling zijn de fiscale aspecten van essentieel belang. De als kostenpost geldende belastingen, vormen namelijk regelmatig een beslissend element bij het kiezen voor een bepaalde wijze van ontwikkeling.

Onderwerpen die aan bod zullen komen zijn onder meer omzetbelasting, overdrachtsbelasting en leges betreffende omgevingsvergunningen. De (soms complexe) wetgeving zal worden behandeld aan de hand van concrete voorbeelden.

Na het volgen van deze cursus heeft de deelnemer een goed begrip van de relevante fiscale aspecten die een rol spelen bij gebiedsontwikkeling. De deelnemer kan de fiscale risico’s beter inschatten, onderkent mogelijke fiscale knelpunten (tijdig) en kan deze (laten) oplossen.

De cursus zal worden verzorgd op het kantoor van Van der Feltz advocaten te Den Haag.

Het is niet langer mogelijk om u voor deze cursus in te schrijven.


De cursus wordt gegeven door mr. R.T. Wiegerink, als advocaat-belastingkundige verbonden aan Van der Feltz advocaten.