Cursus Openbaarheid van bestuur

Datum
12 april 2018
Locatie
Javastraat 22, Den Haag
Kosten
€ 99,-- ex. btw
Doelgroep
overheden en semi-overheden
Punten
3 PO-punten

Omschrijving

Gedurende een dagdeel wordt aandacht besteed aan actualiteiten op het gebied van openbaarheid van bestuur. Daarbij wordt een drietal onderwerpen besproken: misbruik van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding in de Gemeentewet en de Provinciewet en overige actualiteiten (waaronder: het wetsvoorstel Wet open overheid).

De doelgroep bestaat uit overheden en semi-overheden. De opzet van de cursus is praktisch en interactief van aard. Aan de hand van casus wordt van gedachten gewisseld over de vraag hoe om te gaan met (complexe) Wob-verzoeken. Daarnaast wordt discussie over actuele ontwikkelingen, zoals de Wet open overheid, aangemoedigd door middel van stellingen.

De cursus zal worden verzorgd op het kantoor van Van der Feltz advocaten te Den Haag.

Aanmelden


De cursus wordt gegeven door mr. W.J.E. van der Werf en mr. M.I. Nielen.