Cursus Openbaarheid van bestuur

Datum
12 april 2018 van 13.30 tot 16.30 uur
Locatie
Javastraat 22, Den Haag
Kosten
€ 99,-- ex. btw
Doelgroep
overheden en semi-overheden
Punten
3 PO-punten

Omschrijving

Gedurende een dagdeel wordt aandacht besteed aan actualiteiten op het gebied van openbaarheid van bestuur. De volgende onderwerpen komen aan bod:
 

  • Misbruik van het recht op informatie onder de Wet openbaarheid van bestuur
  • Geheimhoudingsbepalingen uit de Gemeente en Provinciewet
  • Algemene verordening gegevensbescherming
  • Wetsvoorstel Wet open overheid.

De doelgroep bestaat uit overheden en semi-overheden. De opzet van de cursus is praktisch en interactief van aard. Er wordt mede aan de hand van casus van gedachten gewisseld over de vraag hoe om te gaan met (complexe) Wob-verzoeken. Daarnaast wordt discussie over actuele ontwikkelingen, zoals de Wet open overheid, aangemoedigd door middel van stellingen.

De cursus zal worden verzorgd op het kantoor van Van der Feltz advocaten te Den Haag.

Aanmelden


De cursus wordt gegeven door mr. G.C.W. van der Feltz en mr. M.A.J. West.