Cursus Succesvol procederen in hoger beroep

Datum
2e helft voorjaar 2018
Locatie
Javastraat 22, Den Haag
Kosten
€ 99,-- ex. btw
Doelgroep
advocaten die in civiele zaken procederen                
Punten
3 PO-punten

Omschrijving

Gedurende een dagdeel van 3 cursusuren zal (op interactieve wijze) worden ingegaan op het procederen in hoger beroep (in civiele procedures). De cursus is zodanig vormgegeven dat cursisten leren om maximaal resultaat te behalen in een appelprocedure en op een optimale wijze voor te sorteren voor een eventuele cassatieprocedure. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder meer: het grievenstelsel, bewijs in hoger beroep, de devolutieve werking en de toetsing in cassatie. De onderwerpen worden besproken aan de hand van actuele voorbeelden uit de jurisprudentie.

De doelgroep bestaat uit advocaten die in civiele zaken procederen. De cursus kan kosteloos worden bijgewoond door de vaste correspondenten van Van der Feltz advocaten, maar is ook toegankelijk voor andere advocaten. De cursisten krijgen vooraf een reader toegezonden en worden geacht die voorafgaand aan de cursus te hebben bestudeerd.


Aanmelden


De cursus wordt gegeven door mr. M.E. Gelpke, prof. mr. J.A.M.A. Sluysmans en mr. R.T. Wiegerink, allen als advocaat verbonden aan Van der Feltz advocaten. Prof. mr. Sluysmans is tevens bijzonder hoogleraar Onteigeningsrecht aan de Radboud Universiteit (Nijmegen).