Cursusaanbod

Het cursusaanbod zal zich beperken tot uitsluitend juridisch-inhoudelijke cursussen, en daarbij dan in het bijzonder tot die onderdelen van het recht waarop het kantoor Van der Feltz advocaten over bijzondere expertise beschikt. De cursussen zullen deels basiscursussen zijn, deels verdiepingscursussen en deels actualiteitencursussen.

 • Cursus Actualiteiten Omgevingsrecht

  Datum
  dinsdag 20 november 2018 van 14.00 uur tot 17.00 uur
  Locatie
  Javastraat 22, Den Haag
  Kosten
  € 99,-- ex. btw
  Doelgroep
  Advocaten, ambtenaren en anderen die regelmatig actief zijn binnen het omgevingsrecht.
  Punten
  3 PO-punten

  Omschrijving

  Tijdens deze cursus komen de volgende zaken aan bod:

  - Vergunningvrij bouwen;
  - Afwijken van het bestemmingsplan (w.o. kruimelgevallenregeling);
  - Bestemmingsplan verbrede reikwijdte;
  - De zaak Appingedam (Dienstenrichtlijn);
  - Doorkijk naar de Omgevingswet (w.o. knip voor bouwactiviteiten);
  - Wabo, Wro, Crisis en herstelwet, Bor, Awb;
  - Praktijkcasus.

  Meer informatie en het inschrijvingsformulier vindt u door op onderstaande knop te klikken.

 • Cursus Actualiteiten Bestuursrecht

  Datum
  dinsdag 11 december 2018 van 14.00 uur tot 17.00 uur
  Locatie
  Javastraat 22, Den Haag
  Kosten
  € 99,-- ex. btw
  Doelgroep
  advocaten en niet-advocaten, zoals legal counsels en ambtenaren.
  Punten
  3 PO-punten

  Omschrijving

  In deze cursus worden de actuele ontwikkelingen van de afgelopen circa 1,5 jaar op het gebied van het algemeen bestuursrecht besproken. De volgende onderwerpen zullen daarbij in elk geval de revue passeren:

  Meer informatie en het inschrijvingsformulier vindt u door op onderstaande knop te klikken.

 • HISTORIE: Cursus Erfpacht

  Erfpacht blijft een onderwerp dat flink in de belangstelling staat. Behalve de politieke discussie over erfpacht en de bancaire richtlijn, zijn op objectniveau de herziening van de canon en de waarde van het erfpachtrecht terugkerende aandachtspunten. Deskundigen zitten op dat punt zeker niet altijd op één lijn. Daarnaast is erfpacht weer in opmars als middel om de verkoop van woningen te stimuleren, terwijl in Amsterdam de discussie woedt over het nieuwe erfpachtstelsel, eeuwigdurende erfpacht.

  Doelgroep

  Advocaten en notarissen, juristen en taxateurs van gemeenten, waterschappen, provincies, recreatieschappen, rijksdiensten en woningbouwcorporaties, maar ook van financiële instellingen, projectontwikkelaars, rentmeesters en taxateurs/makerlaar, juridische en financiële adviseurs.

  Punten
  3 PO-punten

  Op dit moment is het niet mogelijk u voor deze cursus in te schrijven.

 • HISTORIE: Cursus Actualiteiten Onteigeningsrecht

  Op interactieve wijze zal worden stilgestaan bij de recente ontwikkelingen binnen het onteigeningsrecht, zowel op het gebied van wetgeving als op het gebied van rechtspraak (van, voornamelijk, de Hoge Raad).

  Aan de orde komen in elk geval de meest relevante arresten van de Hoge Raad op het vlak van zowel het schadeloosstellingsrecht als het procesrecht over de jaren 2017 en 2018, alsmede noemenswaardige Koninlijke Besluiten uit diezelfde periode. Bijzondere aandacht krijgen de onderwerpen zelfrealisatie en eliminatie.

  Doelgroep
  eenieder die zich bezighoudt met gebiedsontwikkeling
  Punten
  3 PO-punten

  Op dit moment is het niet mogelijk u voor deze cursus in te schrijven.

 • HISTORIE: Cursus Fiscaliteit en Gebiedsontwikkeling

  Op interactieve wijze zal worden ingegaan op de fiscale aspecten van gebiedsontwikkeling. Bij gebiedsontwikkeling zijn de fiscale aspecten van essentieel belang. De als kostenpost geldende belastingen, vormen namelijk regelmatig een beslissend element bij het kiezen voor een bepaalde wijze van ontwikkeling.

  Onderwerpen die aan bod zullen komen zijn onder meer omzetbelasting, overdrachtsbelasting en leges betreffende omgevingsvergunningen. De (soms complexe) wetgeving zal worden behandeld aan de hand van concrete voorbeelden.

  Na het volgen van deze cursus heeft de deelnemer een goed begrip van de relevante fiscale aspecten die een rol spelen bij gebiedsontwikkeling. De deelnemer kan de fiscale risico’s beter inschatten, onderkent mogelijke fiscale knelpunten (tijdig) en kan deze (laten) oplossen.

  Doelgroep
  eenieder die zich bezighoudt met gebiedsontwikkeling
  Punten
  3 PO-punten

  Op dit moment is het niet mogelijk u voor deze cursus in te schrijven.

 • HISTORIE: Law4ce seminar ‘De zaak op orde’

  Een praktische middag voor de zelfbewuste advocaat! Klik hier voor een sfeer impressie van het seminar.

  In een hoog tempo kwamen veel korte, actieve, legal power talks voorbij. Max. 12 minuten per spreker waardoor je als advocaat snel bij was met de belangrijkste trends en ontwikkelingen en inspiratie opdoet. Maximaal rendement in een middag vanuit meer dan 10 invalshoeken gepresenteerd. Men hoefde in dit seminar dus niet te kiezen, maar kreeg alle onderwerpen kort en praktisch gepresenteerd. Alle powertalks waren goed gecoördineerd opgezet om de juiste boodschappen goed over te brengen.

  Tussen de powertalks organiseerde Law4ce een Netwerk Breakout waarin men in kleine groepen gericht in contact kwam met andere deelnemers, sprekers, sponsoren en organisatoren. Deze netwerk breakout werd per thema geleid door een moderator en tijdens het seminar werd, middels een korte game, de verdeling over de groepen bepaald.

  Voor de deelnemers was er ook de mogelijkheid om PO punten en een certificaat van deelname te verkrijgen door inschrijving bij de balie van Bilderdijk Academie.

  Doelgroep
  advocaten en juristen
  Punten
  2 PO-punten

  Op dit moment is het niet mogelijk u voor deze cursus in te schrijven.