Cursusaanbod

Het cursusaanbod zal zich beperken tot uitsluitend juridisch-inhoudelijke cursussen, en daarbij dan in het bijzonder tot die onderdelen van het recht waarop het kantoor Van der Feltz advocaten over bijzondere expertise beschikt. De cursussen zullen deels basiscursussen zijn, deels verdiepingscursussen en deels actualiteitencursussen.

 • Cursus Legal English - the next step

  Effective legal writing in English reflects the writer's (1) knowledge of the law, (2) sense of client orientation, (3) awareness of style and tone, (4) structural thinking, and (5) proficiency in syntax and grammar. This workshop, which presupposes that the participants' fluency level in English is low B2, will address elements of items 2-5 through a series of guided hands-on exercises with accompanying explanations of what to avoid and, more importantly, what to do and why. This means not just reviewing common pitfalls, but instead casting a broader net to expand the participants' vocabulary and legal terminology base in English, and enhance their toolbox of stylistic elements of effective and culturally appropriate communication. Needless to say, the workshop will also indirectly focus on building self-confidence.
   

  Datum
  donderdag 25 januari 2018 van 14.00 uur tot 17.00 uur
  Locatie
  Javastraat 22, Den Haag
  Kosten
  € 99,-- ex. btw
  Doelgroep
  advocaten en juristen
  Punten
  3 PO-punten
 • Cursus Openbaarheid van bestuur

  Gedurende een dagdeel wordt aandacht besteed aan actualiteiten op het gebied van openbaarheid van bestuur. Daarbij wordt een drietal onderwerpen besproken: misbruik van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding in de Gemeentewet en de Provinciewet en overige actualiteiten (waaronder: het wetsvoorstel Wet open overheid).

  Datum
  12 april 2018
  Locatie
  Javastraat 22, Den Haag
  Kosten
  € 99,-- ex. btw
  Doelgroep
  overheden en semi-overheden
  Punten
  3 PO-punten
 • Cursus Actualiteiten onteigeningsrecht

  Op interactieve wijze zal worden stilgestaand bij de recente ontwikkelingen binnen het onteigeningsrecht, zowel op het gebied van wetgeving als op het gebied van rechtspraak (van, voornamelijk, de Hoge Raad).

  Datum
  donderdag 17 mei 2018 van 14.00 uur tot 17.00 uur
  Locatie
  Javastraat 22, Den Haag
  Kosten
  € 99,-- ex. btw
  Doelgroep
  eenieder die zich bezighoudt met gebiedsontwikkeling
  Punten
  3 PO-punten
 • Cursus Fiscaliteit en gebiedsontwikkeling

  Op interactieve wijze zal worden ingegaan op de fiscale aspecten van gebiedsontwikkeling. Bij gebiedsontwikkeling zijn de fiscale aspecten van essentieel belang. De als kostenpost geldende belastingen, vormen namelijk regelmatig een beslissend element bij het kiezen voor een bepaalde wijze van ontwikkeling.

  Onderwerpen die aan bod zullen komen zijn onder meer omzetbelasting, overdrachtsbelasting en leges betreffende omgevingsvergunningen. De (soms complexe) wetgeving zal worden behandeld aan de hand van concrete voorbeelden.
   

  Na het volgen van deze cursus heeft de deelnemer een goed begrip van de relevante fiscale aspecten die een rol spelen bij gebiedsontwikkeling. De deelnemer kan de fiscale risico’s beter inschatten, onderkent mogelijke fiscale knelpunten (tijdig) en kan deze (laten) oplossen.

  Datum
  donderdag 7 juni 2018 van 14.00 uur tot 17.00 uur
  Locatie
  Javastraat 22, Den Haag
  Kosten
  € 99,-- ex. btw
  Doelgroep
  eenieder die zich bezighoudt met gebiedsontwikkeling
  Punten
  3 PO-punten