Cursusaanbod

Het cursusaanbod zal zich beperken tot uitsluitend juridisch-inhoudelijke cursussen, en daarbij dan in het bijzonder tot die onderdelen van het recht waarop het kantoor Van der Feltz advocaten over bijzondere expertise beschikt. De cursussen zullen deels basiscursussen zijn, deels verdiepingscursussen en deels actualiteitencursussen.

 • Cursus Fiscaliteit voor advocaten

  Gedurende een dagdeel van 3 cursusuren zal (op interactieve wijze) worden ingegaan op het belastingrecht, zowel op het formele belastingrecht als het materiële belastingrecht. Nagenoeg elke advocaat komt binnen zijn praktijk regelmatig in aanraking met het belastingrecht. Deze cursus beoogt te bewerkstelligen dat de advocaat op dat moment mogelijke fiscale knelpunten (tijdig) onderkent en kan oplossen. Onderwerpen die aan bod zullen komen zijn onder meer omzetbelasting, belastingschade en fiscale clausules in contracten. Deze onderwerpen worden belicht aan de hand van relevante en actuele praktijkvoorbeelden. Op verzoek van de cursisten kunnen specifieke cursusonderwerpen worden toegevoegd.

  Datum
  donderdag 30 november 2017 van 14.00 uur tot 17.00 uur
  Locatie
  Javastraat 22, Den Haag
  Kosten
  € 99,-- ex. btw
  Doelgroep
  advocaten en juristen
  Punten
  3 PO-punten
 • Cursus Succesvol procederen in hoger beroep

  Gedurende een dagdeel van 3 cursusuren zal (op interactieve wijze) worden ingegaan op het procederen in hoger beroep (in civiele procedures). De cursus is zodanig vormgegeven dat cursisten leren om maximaal resultaat te behalen in een appelprocedure en op een optimale wijze voor te sorteren voor een eventuele cassatieprocedure. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder meer: het grievenstelsel, bewijs in hoger beroep, de devolutieve werking en de toetsing in cassatie. De onderwerpen worden besproken aan de hand van actuele voorbeelden uit de jurisprudentie.

  Datum
  2e helft voorjaar 2018
  Locatie
  Van der Feltz advocaten, Den Haag
  Kosten
  € 99,-- ex. btw
  Doelgroep
  advocaten die in civiele zaken procederen                
  Punten
  3 PO-punten
 • Cursus Openbaarheid van bestuur

  Gedurende een dagdeel wordt aandacht besteed aan actualiteiten op het gebied van openbaarheid van bestuur. Daarbij wordt een drietal onderwerpen besproken: misbruik van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding in de Gemeentewet en de Provinciewet en overige actualiteiten (waaronder: het wetsvoorstel Wet open overheid).

  Datum
  april 2018
  Locatie
  Javastraat 22, Den Haag
  Kosten
  € 99,-- ex. btw
  Doelgroep
  overheden en semi-overheden
  Punten
  3 PO-punten