Publicaties

Selecteer jaar:
Naam Titel Gepubliceerd in
Nikky van Triet Noot bij Hof Arnhem-Leeuwarden 15 september 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:6822 (Bevoegdhedenovereenkomst. Resultaatsverplichting versus inspanningsverplichting) Bouwrecht (BR), juli 2017, Nr. 7, BR 2017/60
Ruben Wiegerink Noot bij Hof Den Haag 25 april 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:1186 (Per fax ingediend bezwaarschrift ontvankelijk. Doorzendplicht. Dwangsom niet-tijdig beslissen) Belastingblad (BB), juni 2017, Afl. 13, 2017/255
Ruben Wiegerink Noot bij Hof 's-Hertogenbosch 20 januari 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:180 (Hoogte leges omgevingsvergunning. Normbedragen) Belastingblad (BB), april 2017, Afl. 10, BB 2017/207
Jacques Sluysmans Noot bij EHRM 19 januari 2017, ECLI:CE:ECHR:2017:0119JUD003237712 (Onteigening. Verlies reëel gebruiksgenot. Verlies vergunning en productiemiddelen. Geen compensatie. Geen ‘fair balance’) European Human Rights Cases (EHRC), mei 2017, Afl. 5, EHRC 2017/84
Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 1 maart 2017, ECLI:NL:RVS:2017:552 (Overgangsrecht. Aanvulling aanvraag onder voorwaarden) Bouwrecht (BR), mei 2017, Nr. 5, BR 2017/40
Tijn Slegers Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 18 januari 2017, ECLI:NL:RVS:2017:92 (Concreet zicht op legalisatie bouwwerk en disproportionele last) Bouwrecht (BR), april 2017, Nr. 4, BR 2017/31
Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 11 januari 2017 Bouwrecht, 2017/32
Marc Houweling Vordering tot vernietiging arbitraal vonnis afgewezen Bouwrecht (BR), april 2017, Nr. 4, BR 2017/35
Ronald Olivier Herplaatsing binnen de groep SDU Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk (TAP), maart 2017, Nr. 2, TAP 2017/67
Nikky van Triet Noot bij Rechtbank Midden-Nederland 28 december 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:7369 (Toezeggingen gemeentes. Inspanningsverplichting. Vertrouwensbeginsel) Bouwrecht (BR), april 2017, Nr. 4, BR 2017/34
Willem Van der Werf Noot bij Hoge Raad 16 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2884 (Agrarische bestemming) Tijdschrift voor Agrarisch Recht (TvAR), maart 2017, Nr. 3, TvAR 2017/5875, UDH:TvAR/14165
Willem Van der Werf De Q-Koorts: lessen voor de toekomst Tijdschrift voor Agrarisch Recht (TvAR), maart 2017, Nr. 3, UDH:TvAR/14157
Ruben Wiegerink Noot bij Hof Amsterdam 17 januari 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:332 (Aanslag forensenbelasting. Gelijkheidsbeginsel) Belastingblad (BB), maart 2017, Afl. 7, BB 2017/142
Marc Houweling Noot bij Raad van Arbitrage voor de Bouw 27 december 2016, 35.643 (Risico-allocatie in afwijking van de UAV-GC 2005. Uitvoeringsdiscussie aangaande overschreden hoeveelheden. Uitleg van risico-allocatieregeling in het licht van het proportionaliteitsbegin Bouwrecht (BR), februari 2017, Nr. 3, BR 2017/25
Mark West Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 16 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3047 (Nadeelcompensatie. Gemeentelijke besluitvorming. Feitelijk handelen in het kader van de uitoefening van een publieke taak) De Gemeentestem (Gst), maart 2017, Afl. 7451, Gst. 2017/40