Publicaties

Selecteer jaar:
Naam Titel Gepubliceerd in
Ronald Olivier Noot bij ABRvS 20 juni 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2016 (Verjaring van bestuursrechtelijke dwangsommen. Invorderingsbeschikking, de aanmaning en het dwangbevel) Gemeentestem (Gst.), januari 2019, Afl. 7483, Gst. 2019/6
Circulair bouwen. Verslag van de jaarvergadering van de Vereniging voor Bouwrecht gehouden op 7 december 2018 te Utrecht Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR), maart 2019, nr. 3, TBR 2019/34
Ruben Wiegerink Noot bij Rb Zeeland-West-Brabant 29 juni 2018, ECLI:NL:RBZWB:2018:3775 (Naheffingsaanslag parkeerbelasting is disproportioneel en onaanvaardbaar) Belastingblad (BB), februari, Nr. 5, BB 2019/89
Jacques Sluysmans, Nikky van Triet De bevoegdhedenovereenkomst bij de civiele rechter en de bestuursrechter. Vertrouwen op inspanningsverplichtingen Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR), februari 2019, Nr. 2, TBR 2019/18
Ruben Wiegerink Noot bij Rb Noord-Nederland 18 september 2018, ECLI:NL:RBNNE:2018:3708 (Procesbelang aanwezig? Geen proceskostenvergoeding ondanks schending hoorplicht) Belastingblad (BB), februari, Nr. 3, BB 2019/55
Ruben Wiegerink Noot bij HR 14 december 2018, ECLI:NL:HR:2018:2306 (Telefonisch horen in bezwaarfase. Telefonisch kan worden gehoord als het bestuursorgaan en de belanghebbende allebei vinden dat deze wijze van horen volstaat.) Belastingblad (BB), januari 2019, Afl. 2, 2019/39
Willem Bosma Noot bij Hof Amsterdam 24 oktober 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:4324 (beheersverordening, wintersluitingsregeling, onverbindendverklaring, art. 1 Protocol 1 EVRM) Overheid & Aansprakelijkheid (O&A), oktober 2018, Afl. 3, O&A 2018/28
Willem Van der Werf Urgenda: Niet langer een witte raaf Tijdschrift voor Agrarisch Recht (TvAR), december 2018, Nr. 12, TvAR 2018/15282
Willem Van der Werf Noot bij HR 21 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1694 (Onteigening. Schadeloosstelling. Bijzondere geschiktheid wegens aanwezigheid onwinbare bodembestanddelen) Tijdschrift voor Agrarisch Recht (TvAR), december 2018, Nr. 12, TvAR 2018/5957
Brim Tonino Noot bij GHARL 3 juli 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:6115 (Bouwzaak. Aannemingsovereenkomst tussen Nederlandse opdrachtgevers en Duitse aannemer. Gebreken, meerwerk en minderwerk.) Bouwrecht (BR), september 2018, Afl. 10, BR 2018/74
Ruben Wiegerink Noot bij Hof Arnhem-Leeuwarden 11 september 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:8067 (WOZ-beschikking, objectafbakening, hogere waarde, algemene beginselen van behoorlijk bestuur) Belastingblad (BB), november 2018, Afl. 24, BB 2018/434
Ruben Wiegerink Noot bij Rechtbank Gelderland 21 augustus 2018, ECLI:NL:RBGEL:2018:3622 (Dwangsom wegens niet tijdig beslissen is verschuldigd. Per e-mail ingediende ingebrekestelling is geldig. Proceskostenvergoeding moet worden overgemaakt aan gemachtigde) Belastingblad (BB), oktober 2018 , Afl. 22, BB 2018/409.
Willem Van der Werf Planschade en compensatie in natura Land- en Tuinbouw Bulletin (LTB), oktober 2018, Afl. 10, LTB 2018/40
Nikky van Triet Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 1 augustus 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2577 (Vertrouwensbeginsel, Gerechtvaardigd vertrouwen, Dispositievereiste) Jurisprudentie Bestuursrecht (JB), oktober 2018, Afl. 11, JB 2018/157
Nikky van Triet Formele rechtskracht en het samenhangcriterium: De (rest)functie van de civiele rechter Overheid & Aansprakelijkheid (O&A), oktober 2018, Afl. 3, O&A 2018/25