Publicaties

Selecteer jaar:
Naam Titel Gepubliceerd in
Mark West Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 28 september 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2537 (Omgevingsvergunning. Exploitatieovereenkomst. Vertrouwensbeginsel) De Gemeentestem (Gst), januari 2017, Afl. 7449, Gst. 2017/10
Mark West Noot bij Hof Arnhem-Leeuwarden, 19 juli 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:6028 (Legesaanslag. Gelijkheidsbeginsel. Begunstigend beleid) De Gemeentestem (Gst), januari 2017, Afl. 7449, Gst. 2017/6
Ruben Wiegerink Noot bij Hof Amsterdam 27 september 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:4469 (Verordening parkeerheffingen. Bekendmaking) Belastingblad (BB), januari 2017, Afl. 1, BB 2017/14
Mark West Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 23 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3140 (Wob. Belanghebbende bij verstrekking. Geheimhouding op grond van Gemeentewet) AB Rechtspraak Bestuursrecht (AB), Afl. 2 2017, AB 2017/11
Willem Van der Werf Noot bij Hoge Raad, 29 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:765 (Overeenstemming over afkoopsom erfpachtcanon, aanbod en aanvaarding, bepaalbaarheid verbintenissen) Tijdschrift voor Agrarisch Recht (TvAR), december 2016, Nr. 12, TvAR 2016/5858, UDH:TvAR/13927
Het Besluit activiteiten leefomgeving Tijdschrift voor Omgevingsrecht, december 2016
Willem Bosma Bestuursrechtelijke handhaving en faillissement Overheid en Aansprakelijkheid (O&A), december 2016, Nr. 4, O&A 2016/77
Ruben Wiegerink Noot bij Rechtbank Midden-Nederland 15 september 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:5372 (Precariobelasting gas- en elektriciteitsnetwerk. Privaatrechtelijke gedoogplicht) Belastingblad (BB), oktober 2016, Afl. 22, BB 2016/490
Ruben Wiegerink Noot bij Rechtbank Midden-Nederland 15 september 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:5369 (Precariobelasting gas- en elektriciteitsnetwerk. Belanghebbende) Belastingblad (BB), oktober 2016, Afl. 22, BB 2016/489
Daan Korsse Column Drinkwater en zorgplicht Waterspiegel, nummer 4, oktober 2016
Jacques Sluysmans, Ruben Wiegerink Onteigenen volgens de Omgevingswet: fundamentele kritiek op een fundamentele herziening De Gemeentestem (Gst.), september 2016, Afl. 7443, Gst. 2016/111
Jacques Sluysmans, Ruben Wiegerink Reactie op reactie Van der Veen De Gemeentestem (Gst.), september 2016, Afl. 7443, Gst. 2016/121
Ruben Wiegerink Noot bij Rechtbank Noord-Holland 1 augustus 2016, ECLI:NL:RBNHO:2016:6394 (Wob-verzoek. Misbruik van recht. Omkering bewijslast) Belastingblad (BB), september 2016, Afl. 19, BB 2016/433
Willem Bosma Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 15 juni 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1641 (Exploitatieplan. Herziening. Ontvankelijkheid beroep. Afrekening) AB Rechtspraak Bestuursrecht (AB), oktober 2016, Afl. 35, AB 2016/333
Ruben Wiegerink Noot bij Hof 's-Hertogenbosch 13 mei 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:1889 (Wob-verzoek. Legesaanslag. Bevoegdheidsgebrek. Kostenvergoeding) Belastingblad (BB), september 2016, Afl. 18, BB 2016/406