Publicaties

Selecteer jaar:
Naam Titel Gepubliceerd in
Ruben Wiegerink Noot bij Hoge Raad 30 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:458 (Mocht Rechtbank beroep niet-ontvankelijk verklaren na overschrijding van per faxbericht gestelde termijn?) Belastingblad (BB), april 2018, Afl. 10, BB 2018/192
Indira Stolze Noot bij Hoge Raad 8 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3081 (Ongerechtvaardigde ongelijke behandeling ten opzichte van tweedegraads bloedverwanten) De Gemeenstestem (Gst.), april 2018, Afl. 7470, Gst. 2018/47
Ronald Olivier Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 24 januari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:219 (Planschade, windturbine, schadeaspecten, WOZ-waarde, anderszins verzekerd) Overheid & Aansprakelijkheid (O&A), april 2018, Afl. 1, O&A 2018/4
Ruben Wiegerink Noot bij Rechtbank Zeeland-West-Brabant 29 januari 2018, ECLI:NL:RBZWB:2018:488 (Beroep op vertrouwensbeginsel vanwege met de gemeente gesloten overeenkomst slaagt niet.) Belastingblad (BB), april 2018, Afl. 8, BB 2018/153
Nikky van Triet Noot bij Hof 's-Hertogenbosch 2 januari 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:1 (Overheidsaansprakelijkheid, inspanningsverplichting, toezeggingen.) Bouwrecht (BR), maart 2018, Nr. 3, BR 2018/21
Willem Van der Werf Noot bij EHRM 10 oktober 2017, ECLI:CE:ECHR:2017:1010DEC004376817 (Wet Verbod Pelsdierhouderij. Eerste Protocol. EVRM art. 1. EVRM, art. 13, art. 14.) Tijdschrift voor Agrarisch Recht (TvAR),  maart 2018, Nr. 3, TvAR 2018/5919, UDH:TvAR/14816
Willem Van der Werf Zelfrealisatie bij onteigening: dode letter of springlevend? Tijdschrift voor Agrarisch Recht (TvAR), februari 2018, Nr. 2, TvAR 2018/55, UDH:TvAR/14752
Mark West Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 28 juni 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1694 (Toepassing bestuursdwang. Staand voertuig.) De Gemeentestem (Gst), februari 2018, Afl. 7468, Gst. 2018/27
Jacques Sluysmans Noot bij Conclusie van het Parket bij de Hoge Raad 25 maart 2016, ECLI:NL:PHR:2016:164 Werkelijk van waarde, Annotaties bij conclusies van mr. J.C. van Oven, Den Haag: IBR 2018
Ruben Wiegerink Noot bij de Conclusie van het Parket bij de Hoge Raad van 13 november 2015, ECLI:NL:PHR:2015:2280 Werkelijk van waarde, Annotaties bij conclusies van mr. J.C. van Oven, Den Haag: IBR 2018
Ruben Wiegerink Kroniek jurisprudentie belastingen lagere overheden 2017 Belastingblad (BB), februari en maart 2018, Afl. 6 en 7, BB 2018/102 en BB 2018/119
Jacques Sluysmans Recht en literatuur: Jaarrede uitgesproken op 7 december 2017 tijdens de jaarvergadering van de Vereniging voor Bouwrecht Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR), maart 2018, Nr. 3, TBR 2018/37
Simon Olierook Het omgevingsplan, integraal en marginaal? Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR), maart 2018, Nr. 3, TBR 2018/38
Ruben Wiegerink Noot bij Hoge Raad 26 januari 2018, ECLI:NL:HR:2018:94 (Telefonisch horen. Hoorzitting. Kosten bezwaarfase) Belastingblad (BB), februari 2018, Afl. 6, BB 2018/112
Simon Olierook Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 6 december 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3350 (Handhaving. Planbegrenzing. Milieu-activiteit) Bouwrecht (BR), februari 2018, Nr. 2, BR 2018/11