Publicaties

Selecteer jaar:
Naam Titel Gepubliceerd in
Simon Olierook Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 6 december 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3350 (Handhaving. Planbegrenzing. Milieu-activiteit) Bouwrecht (BR), februari 2018, Nr. 2, BR 2018/11
Ruben Wiegerink Noot bij Rechtbank Rotterdam 10 oktober 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:7618 (Overdracht heffingsbevoegdheid. Gemeenschappelijke regeling. Ontbreken bevoegdheid gemeente) Belastingblad (BB), januari 2018, Afl. 3, BB 2018/66
Willem Van der Werf “Grond voor gebiedsontwikkeling”. Het rapport van de Rli beschouwd vanuit de onteigeningspraktijk. Grondzaken: in de praktijk, december 2017, Nr. 6
Ronald Olivier Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 2 augustus 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2086 (Openbaarmaking inspectiegegevens op website Inspectie SZW. Asbestovertredingen) Bouwrecht (BR), november 2017, Nr. 11, BR 2017/95
Ruben Wiegerink Noot bij Hof Arnhem-Leeuwarden 12 september 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:8029 (Opzegging duurovereenkomst. Precariobelasting. Geen sprake van zwaarwegende opzeggingsgrond) Belastingblad (BB), januari 2018, Afl. 1, BB 2018/18
Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 19 juli 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1939 (Parkeernormen in planvoorschriften of beleidsregels) Bouwrecht (BR), december 2017, Nr. 12, BR 2017/101
Nikky van Triet Noot bij Rechtbank Overijssel 27 september 2017, ECLI:NL:RBOVE:2017:3757 (Overheidsaansprakelijkheid voor onjuiste informatieverstrekking) Bouwrecht (BR), december 2017, Nr. 12, BR 2017/106
Ruben Wiegerink Noot bij Rechtbank Midden-Nederland 27 oktober 2017, ECLI:NL:RBMNE:2017:5416 (Doorzendplicht. Bezwaar bij door gemeente ingehuurd bedrijf. Verschoonbare termijnoverschrijding) Belastingblad (BB), november 2017, Afl. 24, BB 2017/481
Tijn Slegers Noot bij Rechtbank Noord-Nederland 14 juli 2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:2784 (Toepassing artikel 2.21 Wabo. Verzoek in bezwaarfase) De Gemeentestem (Gst), december 2017, Afl. 7464, Gst. 2017/184
Willem Van der Werf Noot bij Hoge Raad 9 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1069 (Onteigeningsrecht. Vaststelling schadeloosstelling. Taak rechter tot zelfstandig onderzoek. Belastingschade.) Tijdschrift voor Agrarisch Recht (TvAR), november 2017, Nr. 11, TvAR 2017/5904, UDH:TvAR/14600
Tijn Slegers Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 3 mei 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1179 (Feitenvaststelling invorderingsbesluit. Relatie tot dwangsombesluit) De Gemeentestem (Gst), november 2017, Afl. 7463, Gst. 2017/169
Ruben Wiegerink Noot bij Hof Amsterdam 5 september 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:3644 (Precariobelasting. Nutsbedrijf) Belastingblad (BB), oktober 2017, Afl. 21, BB 2017/413
Willem Bosma Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 2 augustus 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2081 (Bevoegdheidsverdeling. Schadevergoeding. Competentiegrens) De Gemeentestem (Gst.), november 2017, Afl. 7462, Gst. 2017/163
Nikky van Triet Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 31 mei 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1434 (Vertrouwensbeginsel. Voorbehoud. Beleidswijziging) Bouwrecht (BR), oktober 2017, Nr. 10, BR 2017/84
Nikky van Triet Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 14 juni 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1584 (Vertrouwensbeginsel. Gelijkheidsbeginsel. Concrete verwachtingen) Bouwrecht (BR), oktober 2017, Nr. 10, BR 2017/85