Publicaties

Selecteer jaar:
Naam Titel Gepubliceerd in
Jacques Sluysmans Overheidsaansprakelijkheid voor schade bij afschaffing van het zelfrealisatierecht Overheid en Aansprakelijkheid (O&A), december 2006, Nr. 5-6, O&A 2006, 71
Jacques Sluysmans, Willem Van der Werf Kroniek Wet voorkeursrecht gemeenten 2005-2006 Tijdschrift voor Agrarisch recht (TvAR), november 2006, Nr. 11, TvAR 2006/11, UDH:TvAR/4103
Jacques Sluysmans Cassatie in landinrichtingszaken Bouwrecht (BR), oktober 2006, Afl. 10, BR 2006/194
Jacques Sluysmans Noot onder HR 3 maart 2006 (Staat/Maat) Agrarisch Recht, oktober 2006, Nr. 10, 5369.
Jacques Sluysmans Een nieuw verhaal, of de scherpe kantjes van de Grondexploitatiewet Tijdschrift voor Omgevingsrecht (TO), juni 2006, Nr. 2, TO 2006/2.2
Jacques Sluysmans Ontwikkelingen in het eigendomsbegrip onder artikel 1 Eerste Protocol NJCM-Bulletin (NTM/NJCM-bull), jrg. 39 [2014], nr. 3, NTM/NJCM-bull. 2014/20
Europese aanbeveling en richtsnoer met betrekking tot fraccen. Soft law? Tijdschrift voor Energierecht
Willem Van der Werf Aanvullingswet grondeigendom: graaft het voorkeursrecht zijn eigen graf? Tijdschrift voor Agrarisch Recht (TvAR), juni 2019, Afl. 6, TvAR 2019/15628
Ruben Wiegerink Noot bij Rechtbank Oost-Brabant 7 april 2021,ECLI:NL:RBOBR:2021:1574 (Beroep op vertrouwensbeginsel slaagt, omdat gemeente bevoegdelijke uitlating heeft gedaan dat geen omgevingsvergunning was vereist) Belastingblad (BB), afl. 15, BB 2021/287