Publicaties

Selecteer jaar:
Naam Titel Gepubliceerd in
Hoogte bouwleges, noot bij arrest Hoge Raad 14 augustus 2009 Tijdschrift voor Bouwrecht, oktober 2009, nr. 189, p. 940 e.v.
Ontwikkelingsontheffing in Flora- en Faunawet, noot bij uitspraak ABRS 13 mei 20 Tijdschrift voor Bouwrecht, augustus 2009, nr. 147, p. 736 e.v.
Willem Van der Werf De Vormerkung, oftewel de regeling van art. 7:3 BW Land- en Tuinbouwbulletin (LTB), maart 2009, Nr. 3
Jacques Sluysmans Selectie Koninklijke Besluiten tot onteigening juli 2007-juli 2008 Land- en Tuinbouwbulletin (LTB), augustus 2008, Nr. 8, pp. 12-16
Legesverordening, noot bij arrest Hof Den Bosch, 1 november 2007 Tijdschrift voor Bouwrecht, nr. 9, september 2008, pp. 860-863
Jacques Sluysmans, Willem Van der Werf Kroniek Wet voorkeursrecht gemeenten 2007 Tijdschrift voor Agrarisch Recht (TvAR), mei 2008, Nr. 5, TvAR 2008/5, UDH:TvAR/6759
Willem Van der Werf De twee komende wijzigingen van de Wet voorkeursrecht gemeenten Land- en Tuinbouwbulletin (LTB), april 2008, Nr. 4
Afgedwongen energiebesparing bij Amsterdamse supermarkten Overheid en Aansprakelijkheid, Maart 2008, nr. 3, pp. 132-138
De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ambtenaren voor onrechtmatig overheidshandelen
Kerk en burgerlijke rechter ELSA Magazine, 2007, nr. 3, pp. 22-27
Getting The Deal Through - Environment - the Netherlands Getting The Deal Through - Environment - 2008, October 2007, pp. 93-99
Noot bij uitspraak ABRS 25 juli 2007 (vernietiging Trac Bouwrecht, oktober 2007, p. 873 e.v.
Voorontwerp Schadevergoeding bij rechtmatige en onrechtmatige overheidsdaad Bouwrecht, oktober 2007, nr. 204
Willem Van der Werf Ondoordacht Besluit ruimtelijke ordening verzwakt werking Grondexploitatiewet Cobouw, 25 mei 2007
Willem Van der Werf Jurisprudentie Reconstructiewet concentratiegebieden Land- en Tuinbouwbulletin (LTB), april 2007, Nr. 4