Publicaties

Selecteer jaar:
Naam Titel Gepubliceerd in
Marc Houweling Kostenverhogende omstandigheden? Meld dit tijdig! Bouw & aanbesteding (vakblad voor de complete bouw), Dagblad Cobouw
Willem Bosma Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 6 oktober 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BN9548 (Aanvoeren gronden. Bestanddelen beslissing op bezwaar. Vergunning van rechtswege) Bouwrecht (BR), februari 2011, Nr. 2, BR 2011/20
Openbaarheid van Overheidsgegevens: Onbetaalbaar goed Gemeentestem, nr. 7347, p. 4-13
Willem Bosma Rechtsbescherming onder de Wabo Land- en Tuinbouw Bulletin (LTB), december 2010 Nr. 11/12, p. 7-10
Willem Bosma Totstandkomingsprocedures onder de Wabo Land- en Tuinbouw Bulletin (LTB),december 2010, nr. 11/12, p. 4-6
Willem Bosma Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 13 oktober 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BO0240 (Natuurschoonwet 1928. Onmiddellijke werking nieuwe regelgeving. Overgangsrecht) Bouwrecht (BR), december 2010, Nr. 12, BR 2010/188
Babylon (de hangende tuinen van) revisited Tijdschrift voor Omgevingsrecht, nr. 4, 2010
Willem Van der Werf Actualiteiten Wet voorkeursrecht gemeenten 2009-2010 Tijdschrift voor Agrarisch Recht (TvAR), november 2010, Nr. 11, UDH:TvAR/8848
Marc Houweling Hoe omgaan met een geschil? Nieuwsbrief Uneto-VNI
Willem Bosma Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 26 mei 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BM5641 en ABRvS 26 mei 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BM5642 (NSL. Art. 5.16 Wm) Bouwrecht (BR), september 2010, Nr. 9, BR 2010/141 en 2010/142
Schrale gronden, rijke natuur. De Problematiek van stikstofdepositie op natuurge Tijdschrift voor Bouwrecht, nr. 9, september 2010, pp. 873 e.v.
Jacques Sluysmans Onteigening en crisis. De gevolgen van de Crisis- en herstelwet voor het onteige Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht (NTB), september 2010, Nr. 7, NTB 2010, 31
Willem Bosma, Jacques Sluysmans De Crisis- en herstelwet en de gevolgen voor de Onteigenings­wet, of wat ervan over is Tijdschrift voor Agrarisch Recht (TvAR), juni 2010, Nr. 6, TvAR 2010/6, UDH:TvAR/8545
Willem Bosma Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 31 maart 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BL9651 (Actieplan luchtkwaliteit. Appellabel besluit) Bouwrecht (BR), juni 2010, Nr. 6, BR 2010/95
Willem Van der Werf Kroniek Wet voorkeursrecht gemeenten 2008 Tijdschrift voor Agrarisch Recht (TvAR), augustus 2009, Nr. 7/8, UDH:TvAR/8138