Publicaties

Selecteer jaar:
Naam Titel Gepubliceerd in
Willem Bosma, Jacques Sluysmans Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 1 juni 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BQ6839 (Exploitatieplan. Verhouding tussen exploitatieplan en financiƫle uitvoerbaarheid bestemmingsplan) Bouwrecht (BR), september 2011, Nr. 9, BR 2011/134
Willem Van der Werf Noot bij Koninklijk Besluit 30 mei 2011, Nr. 11.001310 (Crisis- en herstelwet. Zelfrealisatie. Exploitatiebijdrage. Economisch eigenaar. Belanghebbende. Verhouding Onteigeningswet en grondexploitatie) Bouwrecht (BR), september 2011, Nr. 9, BR 2011/144
Willem Bosma Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 27 april 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BQ2688 (Wettelijke systematiek. Grenswaarden luchtkwaliteit. NSL. Europees recht) Bouwrecht (BR), augustus 2011, Nr. 8, BR 2011/124
Willem Bosma Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 25 mei 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BQ5886 (Economische uitvoerbaarheid. Vernietiging uitwerkingsplan) Bouwrecht (BR), augustus 2011, Nr. 8, BR 2011/119
Willem Van der Werf Noot bij Koninklijk Besluit 3 maart 2011, ECLI:NL:XX:2011:BU7753 (KB tot onteigening onder vigeur Crisis- en herstelwet. Voorwaarden aan KB) Bouwrecht (BR), augustus 2011, Nr. 8, BR 2011/115
Jacques Sluysmans Boekbespreking: Takings International: A Comparative Perspective on Land Use Reg Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR), augustus 2011, Nr. 8, TBR 2011/137
Willem Bosma, Willem Van der Werf Gemeentelijk blowverbod kan wel Financieele Dagblad d.d. 28 juli 2011
Willem Bosma Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 1 april 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BQ0265 (Schorsingsverzoek inpassingsplan. Ontbreken spoedeisend belang) Bouwrecht (BR), juli 2011, Nr. 7, BR 2011/109
Willem Bosma Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 1 april 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BQ0269 (Crisis- en herstelwet. Mogelijkheid tot beroep) Bouwrecht (BR), juli 2011, Nr. 7, BR 2011/108
Willem Bosma Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Voorzitter) 24 februari 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BP8570 (Art. 2.14 Chw. Opschortende werking beroep. Voorlopige voorziening) Bouwrecht (BR),juni 2011, Nr. 6, BR 2011/90
Marc Houweling Van offerte tot factuur? Nieuwsbrief Uneto-VNI
Jacques Sluysmans De vitaliteit van het schadeloosstellingsrecht in onteigeningszaken. Een studie Bouwrecht Monografieƫn, nr. 32
Willem Bosma Noot bij ABRvS 2 februari 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BP2794, (Reactieve aanwijzing, provinciaal belang, rangorde bij de toepassing van provinciale bevoegdheden.) Bouwrecht (BR), mei 2011, Nr. 5, BR 2011/72
Willem Bosma Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 12-01-2011, ECLI:NL:RVS:2011:BP0566 (Systematiek NSL. Geen strijd met art. 5.12 WMB) Bouwrecht (BR), april 2011, Nr. 4, BR 2011/56
Willem Bosma, Jacques Sluysmans Onteigeningsrecht in de Praktijk IBR Cahiers, Instituut voor Bouwrecht, Nr. 5