Publicaties

Selecteer jaar:
Naam Titel Gepubliceerd in
Ruben Wiegerink Noot bij Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 1 december 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:10020 (Geen toekenning dwangsom wegens niet tijdig beslissen) Belastingblad (BB), januari afl. 2, BB 2021/41
Rosa van der Velde Naschrift bij Hof van Justitie van de Europese Unie 22 september 2020, ECLI:EU:C:2020:743 en ECLI:EU:C:2020:251 Gemeentestem (Gst.) 2021/4, afl. 7517, januari 2021
Ronald Olivier Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 6 mei 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1184 (Vernietiging natuurvergunning herontwikkeling en exploitatie Radio Kootwijk vanwege nalaten beoordeling gevolgen (ook) in het licht van verbeter- of uitbreiding Jurisprudentie Milieurecht (JM), januari, afl. 1, JM 2021/10
Jan Borman Consultatie Warmtewet 2 oftewel de Wet Collectieve warmtevoorziening Nederlands Tijdschrift voor Energierecht, nr. 5/6 december 2020
Ruben Wiegerink Noot bij Gerechtshof Amsterdam 6 oktober 2020, ECLI:NL:GHAMS:2020:2648 (Doorzendplicht niet van toepassing, omdat bezwaarschrift bij algemeen gemeentelijk mailadres is ingediend) Belastingblad (BB) januari afl. 1 BB 2021/13
Ronald Olivier Noot bij RvS 26 februari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:598 (Handhavend optreden tegen curator kan alleen in zijn hoedanigheid van beheerder van de boedel) Gemeentestem september, afl. 7511, Gst. 2020/121
Jan Borman, Susanne van de Pest Noot bij Raad van Arbitrage van de Bouw 6 augustus 2020, nr. 36.954 (Aannemingsovereenkomst. Andersluidende betalingsafspraken overeengekomen? Tekortkoming aanneemster door ten onrechte stilleggen werk. Bouwrecht (BR), december, afl. 12, BR 2020/98
Ruben Wiegerink Noot bij Nationale ombudsman 18 september 2020, nr. 202002332 Onduidelijk of bij het kwijtscheldingsbesluit de Leidraad Invordering juist is toegepast. Belastingblad (BB), november, afl. 23, BB 2020/467
Marc Houweling, Brim Tonino Excessieve inschrijfkosten bij aanbestedingen; wat is eraan te doen? Cobouw, oktober 2020
Ruben Wiegerink Dubbele redelijkheidstoets proceskostenvergoeding. Geen vergoeding proceskosten bezwaarfase. Belastingblad (BB), oktober, afl. 20, BB 2020/413
Ruben Wiegerink Noot bij Rb. Noord-Holland 28 april 2020, ECLI:NL:RBNNE:2020:1728 (Heffing precariobelasting is niet strijdig met het gelijkheidsbeginsel. Woonschip en parkeergarage zijn geen gelijke gevallen) Belastingblad (BB), augustus, afl. 17, BB 2020/364
Ronald Olivier Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 25 maart 2019, ECLI:NL:RVS:2020:880 (Vernietiging bestemmingsplan vanwege ontbreken verankering uitgangspunt stikstofberekening dat tien van de tachtig recreatiewoningen met een cv-ketel worden u Jurisprudentie Milieurecht (JM), september, afl. 8, JM 2020/114
Simon Olierook Bestuursrechter toetst ‘vol’ of de betreffende planregel aan de Dienstenrichtlijn voldoet Gemeentestem (Gst.), augustus, afl. 7510, Gst. 2020/113
Simon Olierook Bestuursrechter hanteert toets aan het evidentiecriterium bij de beoordeling of de betreffende planregel aan de Dienstenrichtlijn voldoet Gemeentestem (Gst.), augustus, afl. 7510, Gst. 2020/114
Denise Krijvenaar, Ruben Wiegerink Misbruik van recht: dwangsommenjagers, querulanten en no pay no cure-dienstverleners binnen het lokale belastingrecht Belastingblad (BB), augustus, afl. 16, BB 2020/335