Publicaties

Selecteer jaar:
Naam Titel Gepubliceerd in
Noot bij uitspraak ABRS 25 juli 2007 (vernietiging Trac Bouwrecht, oktober 2007, p. 873 e.v.
Voorontwerp Schadevergoeding bij rechtmatige en onrechtmatige overheidsdaad Bouwrecht, oktober 2007, nr. 204
Willem Van der Werf Ondoordacht Besluit ruimtelijke ordening verzwakt werking Grondexploitatiewet Cobouw, 25 mei 2007
Willem Van der Werf Jurisprudentie Reconstructiewet concentratiegebieden Land- en Tuinbouwbulletin (LTB), april 2007, Nr. 4
De zorg om het milieu bij overnames en fusies Tijdschrift voor de Ondernemingsrechtpraktijk nr. 3, april 2007
Jacques Sluysmans Kartelclaims consumenten niet eenvoudig Het Financieele Dagblad, 10 mei 2007
Jacques Sluysmans Verrekening bij onteigening Land- en tuinbouwbulletin (LTB), januari 2007, Nr. 1, pp. 7-9
Jacques Sluysmans Overheidsaansprakelijkheid voor schade bij afschaffing van het zelfrealisatierecht Overheid en Aansprakelijkheid (O&A), december 2006, Nr. 5-6, O&A 2006, 71
Jacques Sluysmans, Willem Van der Werf Kroniek Wet voorkeursrecht gemeenten 2005-2006 Tijdschrift voor Agrarisch recht (TvAR), november 2006, Nr. 11, TvAR 2006/11, UDH:TvAR/4103
Jacques Sluysmans Cassatie in landinrichtingszaken Bouwrecht (BR), oktober 2006, Afl. 10, BR 2006/194
Jacques Sluysmans Noot onder HR 3 maart 2006 (Staat/Maat) Agrarisch Recht, oktober 2006, Nr. 10, 5369.
Jacques Sluysmans Een nieuw verhaal, of de scherpe kantjes van de Grondexploitatiewet Tijdschrift voor Omgevingsrecht (TO), juni 2006, Nr. 2, TO 2006/2.2
Jacques Sluysmans Ontwikkelingen in het eigendomsbegrip onder artikel 1 Eerste Protocol NJCM-Bulletin (NTM/NJCM-bull), jrg. 39 [2014], nr. 3, NTM/NJCM-bull. 2014/20
Europese aanbeveling en richtsnoer met betrekking tot fraccen. Soft law? Tijdschrift voor Energierecht