Publicaties

Selecteer jaar:
Naam Titel Gepubliceerd in
Marc Houweling Gebreken in opgeleverd werk: neem tijdig actie Dagblad Cobouw
Environment Getting the deal through
Willem Van der Werf Grondbeleid in de Omgevingswet Seminar Van der Feltz advocaten
Adieu, inrichting Seminar Van der Feltz advocaten
Willem Bosma Omgevingswaarden en instructieregels Seminar Van der Feltz advocaten
Willem Bosma Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 12 februari 2014, ECLI:NL:RVS:2014:405 (Splitsingsverbod in planregels. Goede ruimtelijke ordening) AB Rechtspraak bestuursrecht (AB), Afl. 31, AB 2014/291
Willem Bosma Noot bij Koninklijk Besluit 27 november 1963, nr. 16, BR 1964, nr. 39 (Woningwet. Belanghebbenden. Natuurgebied planschade. Partieel uitbereidingsplan) Bouwrecht (BR), juni 2014, Nr. 7, BR 2014/76
Ronald Olivier Bestuurlijke boetes vol getoetst? Het evenredigheidsbeginsel en de hoogte van bestuurlijke boetes Ars Aequi maandblad (AA), mei 2014, Nr. 5, AA20140329
Noot bij: Hoge Raad, 4 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:780 (Bouwleges Heerlen) TBR 2014/106
Noot bij: Hoge Raad 4 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:777 (Bouwleges Zundert) TBR 2014/105
Stikstof, recente ontwikkelingen in wetgeving en rechtspraak Tijdschrift voor Bouwrecht, april 2014
Marc Houweling Vernietiging arbitraal vonnis Dagblad Cobouw
Marc Houweling Project- en gebiedsontwikkeling in crisistijd. (Rechtspraak: crisis is onderneme Dagblad Cobouw
Marc Houweling Anti-kraak en het risico van huur(bescherming) NVM update
Jacques Sluysmans Boekbespreking: S.C. Loeffen, Parlementair onderzoek; Een studie van het onderzoeksrecht in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, diss., door prof. mr. J.A.M.A. Sluysmans Rechtsgeleerd Magazijn Themis (RMThemis), december 2013, Nr. 6, RMThemis 2013/8590