Publicaties

Selecteer jaar:
Naam Titel Gepubliceerd in
Marc Houweling Project- en gebiedsontwikkeling in crisistijd. (Rechtspraak: crisis is onderneme Dagblad Cobouw
Marc Houweling Anti-kraak en het risico van huur(bescherming) NVM update
Jacques Sluysmans Boekbespreking: S.C. Loeffen, Parlementair onderzoek; Een studie van het onderzoeksrecht in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, diss., door prof. mr. J.A.M.A. Sluysmans Rechtsgeleerd Magazijn Themis (RMThemis), december 2013, Nr. 6, RMThemis 2013/8590
Willem Bosma Noot bij Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 16 april 2013, ECLI:NL:GHSHE:2013:BZ9334 (Contractueel gebruiksbeding. Onaanvaardbare doorkruising?) Overheid & Aansprakelijkheid (O&A), december 2013, Nr. 5, O&A 2013/91
Marc Houweling Anti-kraak en het risico van huur(bescherming) Dagblad Cobouw
Marc Houweling Economische crisis en project- en gebiedsontwikkeling NVM update
Jacques Sluysmans Gedogen getoetst Land- en tuinbouwbulletin (LTB), september 2013, Afl. 9, pag. 7-8
Jacques Sluysmans De interventiewet en de SNS-onteigening Maandblad voor Vermogensrecht (MvV), augustus 2013, Nr. 7/8, MvV 2013/7.6
Marc Houweling Beëindiging van de aannemingsovereenkomst door de opdrachtgever (afscheid nemen Dagblad Cobouw
Jacques Sluysmans Recht op onteigening - Inaugurale rede door Prof. Mr. J.A.M.A. Sluysmans Radboud Universiteit
Willem Bosma Het omgevingsplan en de omgevingsvergunning: de voor de praktijk belangrijkste ruimtelijke instrumenten van de Omgevingswet Tijdschrift voor Omgevingsrecht (TO), juni 2013, Nr. 2, p. 42-54
Noot bij: Hof van Justitie EU, 11 mei 2013 C-258/11 (Sweetman) Tijdschrift voor Bouwrecht, Nr. 6, Juni 2013, pagina 584 e.v.
Marc Houweling Model Basisopdracht Adviseurs: grijpt de klant de macht? Dagblad Cobouw
Jacques Sluysmans Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van nr. 20110743/3/R3 Jurisprudentie voor gemeenten (JG), maart 2013, Nr. 2, JG 2013/02
Windenergie op zee, het Nederlandse publiekrechtelijke regime Bouwrecht, Nr. 3, Maart 2013