Publicaties

Selecteer jaar:
Naam Titel Gepubliceerd in
Willem Bosma Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 23 april 2014, ECLI:NL:RVS:2014:1491 (Verplichte beperkingen in planregels aan evenemententerrein) AB Rechtspraak Bestuursrecht (AB), Afl. 42, AB 2014/400
Willem Bosma Omgevingswaarde en instructieregels – een combinatie van flexibiliteit en interbestuurlijke spanningen Milieu en Recht (M en R), oktober 2014, Nr. 8, M en R 2014/119
Marc Houweling Gebrekkige koop: neem tijdig actie Dagblad Cobouw
Marc Houweling Gebreken in opgeleverd werk: neem tijdig actie Dagblad Cobouw
Environment Getting the deal through
Willem Van der Werf Grondbeleid in de Omgevingswet Seminar Van der Feltz advocaten
Adieu, inrichting Seminar Van der Feltz advocaten
Willem Bosma Omgevingswaarden en instructieregels Seminar Van der Feltz advocaten
Willem Bosma Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 12 februari 2014, ECLI:NL:RVS:2014:405 (Splitsingsverbod in planregels. Goede ruimtelijke ordening) AB Rechtspraak bestuursrecht (AB), Afl. 31, AB 2014/291
Willem Bosma Noot bij Koninklijk Besluit 27 november 1963, nr. 16, BR 1964, nr. 39 (Woningwet. Belanghebbenden. Natuurgebied planschade. Partieel uitbereidingsplan) Bouwrecht (BR), juni 2014, Nr. 7, BR 2014/76
Ronald Olivier Bestuurlijke boetes vol getoetst? Het evenredigheidsbeginsel en de hoogte van bestuurlijke boetes Ars Aequi maandblad (AA), mei 2014, Nr. 5, AA20140329
Noot bij: Hoge Raad, 4 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:780 (Bouwleges Heerlen) TBR 2014/106
Noot bij: Hoge Raad 4 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:777 (Bouwleges Zundert) TBR 2014/105
Stikstof, recente ontwikkelingen in wetgeving en rechtspraak Tijdschrift voor Bouwrecht, april 2014
Marc Houweling Vernietiging arbitraal vonnis Dagblad Cobouw