Publicaties

Selecteer jaar:
Naam Titel Gepubliceerd in
Programma Aanpak Stikstof ter inzage Tijdschrift voor Omgevingsrecht (TO), juli 2015, Nr. 2
Willem Van der Werf Noot bij Hoge Raad 6 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:523 (Onteigening. Schadeloosstelling) Tijdschrift voor Agrarisch Recht (TvAR), mei 2015, Nr. 5, TvAR 2015/5805, UDH:TvAR/12171
Marc Houweling Zelfgemaakt VCA-document als bewijs gelijkwaardigheid Dagblad Cobouw
Noot bij: Hoge Raad, 29 mei 2015, ECLI:NL:HR:2015:1406 Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR), januari 2016, nr. 1, TBR 2016/15
Willem Van der Werf Zelfrealisatie bij onteigening in Vlaanderen en Nederland VvOR / CROW preadvies, Nr. 2
Willem Bosma De Omgevingswet Risico Bewust, editie 1, 2015
Willem Bosma Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 1 oktober 2014 O&A (Chemie-Pack. Kostenbeschikking bestuursdwang. Omvang kosten) Overheid en Aansprakelijkheid (O&A), maart 2015, Nr. 1, O&A 2015/6
Jacques Sluysmans Open brief aan de nieuwe Minister van Justitie Nederlands Juristenblad (NJB), maart 2015, Afl. 11, NJB 2015/546
Marc Houweling Arbitragebeding in consumentenovereenkomst (toch) niet toegestaan (arbitragebedi Dagblad Cobouw
Wet windenergie op zee M en R 2015/16, februari 2015
Willem Van der Werf Noot bij Hoge Raad 31 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:3071 (onaanvaardbare doorkruising Onteigeningswet. Retributiesystematiek. Erfpacht) Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR), februari 2015, Nr. 2, TBR 2015/32
Willem Bosma Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 12 november 2014, ECLI:NL:RVS:2014:4099 (Afzonderlijke toetsing luchtkwaliteitseisen) AB Rechtspraak Bestuursrecht (AB), Afl. 2/3, AB 2015/10
Willem Bosma Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 23 april 2014, ECLI:NL:RVS:2014:1491 (Verplichte beperkingen in planregels aan evenemententerrein) AB Rechtspraak Bestuursrecht (AB), Afl. 42, AB 2014/400
Willem Bosma Omgevingswaarde en instructieregels – een combinatie van flexibiliteit en interbestuurlijke spanningen Milieu en Recht (M en R), oktober 2014, Nr. 8, M en R 2014/119
Marc Houweling Gebrekkige koop: neem tijdig actie Dagblad Cobouw