Publicaties

Selecteer jaar:
Naam Titel Gepubliceerd in
Jacques Sluysmans Onteigening en crisis. De gevolgen van de Crisis- en herstelwet voor het onteige Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht (NTB), september 2010, Nr. 7, NTB 2010, 31
Willem Bosma, Jacques Sluysmans De Crisis- en herstelwet en de gevolgen voor de Onteigenings­wet, of wat ervan over is Tijdschrift voor Agrarisch Recht (TvAR), juni 2010, Nr. 6, TvAR 2010/6, UDH:TvAR/8545
Willem Bosma Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 31 maart 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BL9651 (Actieplan luchtkwaliteit. Appellabel besluit) Bouwrecht (BR), juni 2010, Nr. 6, BR 2010/95
Willem Van der Werf Kroniek Wet voorkeursrecht gemeenten 2008 Tijdschrift voor Agrarisch Recht (TvAR), augustus 2009, Nr. 7/8, UDH:TvAR/8138
Hoogte bouwleges, noot bij arrest Hoge Raad 14 augustus 2009 Tijdschrift voor Bouwrecht, oktober 2009, nr. 189, p. 940 e.v.
Ontwikkelingsontheffing in Flora- en Faunawet, noot bij uitspraak ABRS 13 mei 20 Tijdschrift voor Bouwrecht, augustus 2009, nr. 147, p. 736 e.v.
Willem Van der Werf De Vormerkung, oftewel de regeling van art. 7:3 BW Land- en Tuinbouwbulletin (LTB), maart 2009, Nr. 3
Jacques Sluysmans Selectie Koninklijke Besluiten tot onteigening juli 2007-juli 2008 Land- en Tuinbouwbulletin (LTB), augustus 2008, Nr. 8, pp. 12-16
Legesverordening, noot bij arrest Hof Den Bosch, 1 november 2007 Tijdschrift voor Bouwrecht, nr. 9, september 2008, pp. 860-863
Jacques Sluysmans, Willem Van der Werf Kroniek Wet voorkeursrecht gemeenten 2007 Tijdschrift voor Agrarisch Recht (TvAR), mei 2008, Nr. 5, TvAR 2008/5, UDH:TvAR/6759
Willem Van der Werf De twee komende wijzigingen van de Wet voorkeursrecht gemeenten Land- en Tuinbouwbulletin (LTB), april 2008, Nr. 4
Afgedwongen energiebesparing bij Amsterdamse supermarkten Overheid en Aansprakelijkheid, Maart 2008, nr. 3, pp. 132-138
De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ambtenaren voor onrechtmatig overheidshandelen
Kerk en burgerlijke rechter ELSA Magazine, 2007, nr. 3, pp. 22-27
Getting The Deal Through - Environment - the Netherlands Getting The Deal Through - Environment - 2008, October 2007, pp. 93-99