Publicaties

Selecteer jaar:
Naam Titel Gepubliceerd in
Jacques Sluysmans The Principle of Good Governance in Expropriation Law Rethinking Expropriation Law II: Context, Criteria, and Consequences of Expropriation, Eleven International Publishing 2015, p. 299-314
Jacques Sluysmans Verleden en toekomst van de deskundige in het onteigeningsrecht Overheid & Aansprakelijkheid (O&A), december 2015, Afl. 4, O&A 2015/89
Onrechtmatige daad en beleidswijziging De burgerlijke rechter in het publiekrecht, Deventer: Wolters Kluwer 2015
Willem Bosma, Tijn Slegers Noot bij Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 12 augustus 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2567 (Planschade. Passieve risicoaanvaarding. Voldoende concrete poging) Bouwrecht (BR), december 2015, Nr. 12, BR 2015/113
Marc Houweling Contracteren met gemeente noopt tot voorzichtigheid Dagblad Cobouw
Boekbespreking: Op het grensvlak. Opstellen aangeboden aan prof. mr. drs. B.P.M. Overheid en aansprakelijkheid, november 2015, afl. 3, O&A 2015/57
Jacques Sluysmans Noot bij Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 12 augustus 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2592 (Gedoogbeschikking. Vorderen belangen redelijkerwijs onteigening? Artikel 1 EP) Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR), november 2015, Nr. 11, TBR 2015/179
Jacques Sluysmans Noot bij Hoge Raad 14 augustus 2015, ECLI:NL:HR:2015:2195 (Benoeming derde. Overneming geding door eigenaar/erfgenamen) Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR), november 2015, Nr. 11, TBR 2015/180
Noot bij: Hof Den Haag, 10 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3025 Tijdschrift voor Agrarisch Recht (TvAR), januari 2016, Nr. 1, TvAR 2016/5825
Jacques Sluysmans De reikwijdte van het verschoningsrecht Advocatenblad, november 2015, Nr. 11, p. 22-24
Nikky van Triet Are you not entertained?! Onze levens als publiek bezit Mordenate congresbundel 2013, Antwerpen: Maklu 2015
Willem Van der Werf Actualiteiten rechtspraak erfpacht Land- en Tuinbouwbulletin (LTB), september 2015, nr. 9, LTB 2015/35
Marc Houweling Kraanongeluk: meerdere scenario’s aansprakelijkheid (incident Alphen aan den Rij Dagblad Cobouw
Willem Bosma Noot bij Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 10 juni 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1837 AB Rechtspraak Bestuursrecht (AB), september 2015 Afl. 35, AB 2015/313
Willem Van der Werf Noot bij Hof Arnhem-Leeuwarden 13 januari 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:108 (Erfpachtvoorwaarden. Herziening canon) Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR), september 2015, Nr. 9, TBR 2015/153