Publicaties

Selecteer jaar:
Naam Titel Gepubliceerd in
Tijn Slegers Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 18 januari 2017, ECLI:NL:RVS:2017:92 (Concreet zicht op legalisatie bouwwerk en disproportionele last) Bouwrecht (BR), april 2017, Nr. 4, BR 2017/31
Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 11 januari 2017 Bouwrecht, 2017/32
Marc Houweling Vordering tot vernietiging arbitraal vonnis afgewezen Bouwrecht (BR), april 2017, Nr. 4, BR 2017/35
Ronald Olivier Herplaatsing binnen de groep SDU Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk (TAP), maart 2017, Nr. 2, TAP 2017/67
Nikky van Triet Noot bij Rechtbank Midden-Nederland 28 december 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:7369 (Toezeggingen gemeentes. Inspanningsverplichting. Vertrouwensbeginsel) Bouwrecht (BR), april 2017, Nr. 4, BR 2017/34
Willem Van der Werf Noot bij Hoge Raad 16 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2884 (Agrarische bestemming) Tijdschrift voor Agrarisch Recht (TvAR), maart 2017, Nr. 3, TvAR 2017/5875, UDH:TvAR/14165
Willem Van der Werf De Q-Koorts: lessen voor de toekomst Tijdschrift voor Agrarisch Recht (TvAR), maart 2017, Nr. 3, UDH:TvAR/14157
Willem Van der Werf Noot bij HR 2 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2741 (Gemeente Beuningen/X) (Deskundigenbericht; hoor en wederhoor indien deskundigen een derde raadplegen) Tijdschrift voor Agrarisch Recht (TvAR), maart, nr. 3, TvAR 2017/5872
Ruben Wiegerink Noot bij Hof Amsterdam 17 januari 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:332 (Aanslag forensenbelasting. Gelijkheidsbeginsel) Belastingblad (BB), maart 2017, Afl. 7, BB 2017/142
Marc Houweling Noot bij Raad van Arbitrage voor de Bouw 27 december 2016, 35.643 (Risico-allocatie in afwijking van de UAV-GC 2005. Uitvoeringsdiscussie aangaande overschreden hoeveelheden. Uitleg van risico-allocatieregeling in het licht van het proportionaliteitsbegin Bouwrecht (BR), februari 2017, Nr. 3, BR 2017/25
Mark West Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 16 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3047 (Nadeelcompensatie. Gemeentelijke besluitvorming. Feitelijk handelen in het kader van de uitoefening van een publieke taak) De Gemeentestem (Gst), maart 2017, Afl. 7451, Gst. 2017/40
Marc Houweling Aanbestedende diensten wijken op grote schaal af van contractmodellen UAV(GC) Grond/Weg/WaterBouw
Ruben Wiegerink Kroniek jurisprudentie belastingen lagere overheden 2016 Belastingblad (BB), februari en maart 2017, Afl. 5 en 6, BB 2017/100 en BB 2017/116
Jacques Sluysmans Redeloze regeldrift: Jaarrede uitgesproken op 16 december 2016 tijdens de jaarvergadering van de Vereniging voor Bouwrecht Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR), maart 2017, Nr. 3, TBR 2017/43
Ruben Wiegerink Noot bij Hof Arnhem-Leeuwarden 10 januari 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:127 (Hoogte bouwleges leidt niet tot willekeurige of onredelijke belastingheffing) Belastingblad (BB), februari 2017, Afl. 5, BB 2017/106