Publicaties

Selecteer jaar:
Naam Titel Gepubliceerd in
Jacques Sluysmans De interventiewet en de SNS-onteigening Maandblad voor Vermogensrecht (MvV), augustus 2013, Nr. 7/8, MvV 2013/7.6
Marc Houweling Beƫindiging van de aannemingsovereenkomst door de opdrachtgever (afscheid nemen Dagblad Cobouw
Jacques Sluysmans Recht op onteigening - Inaugurale rede door Prof. Mr. J.A.M.A. Sluysmans Radboud Universiteit
Willem Bosma Het omgevingsplan en de omgevingsvergunning: de voor de praktijk belangrijkste ruimtelijke instrumenten van de Omgevingswet Tijdschrift voor Omgevingsrecht (TO), juni 2013, Nr. 2, p. 42-54
Noot bij: Hof van Justitie EU, 11 mei 2013 C-258/11 (Sweetman) Tijdschrift voor Bouwrecht, Nr. 6, Juni 2013, pagina 584 e.v.
Marc Houweling Model Basisopdracht Adviseurs: grijpt de klant de macht? Dagblad Cobouw
Jacques Sluysmans Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van nr. 20110743/3/R3 Jurisprudentie voor gemeenten (JG), maart 2013, Nr. 2, JG 2013/02
Windenergie op zee, het Nederlandse publiekrechtelijke regime Bouwrecht, Nr. 3, Maart 2013
Willem Bosma Noot bij HR 12 oktober 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW7505 (Onrechtmatige overheidsdaad. Vergoedingsplicht. Algemeen milieubelang) Overheid & Aansprakelijkheid (O&A), februari 2013, Afl. 1, 2013/5
Willem Bosma Onteigening en planologie: een (on)samenhangend geheel? "Bijzonder geschikt voor het werk, H.J.M. van Mierlo bundel"
Willem Bosma Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 29 augustus 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BX6005 (Provinciale verordening (art. 4.1 Wro). Wijzigingsbevoegdheid. WRO) Bouwrecht (BR), december 2012, Nr. 12, BR 2012/164
Willem Bosma Annotatie bij ABRvS 29 augustus 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BX5929 (Gevolgen voor de luchtkwaliteit van een wijzigingsbevoegdheid; representatieve invulling van maximale planologische mogelijkheden. Bouwrecht (BR), november 2012, Nr. 12, BR 2012/163
Handhaving van open normen: de kwetsbare rechtstaat Milieu en Recht
Jacques Sluysmans Rente in het onteigeningsrecht "Bijzonder geschikt voor het werk, H.J.M. van Mierlo bundel"
Marc Houweling Arbitragebeding met consument toegestaan Dagblad Cobouw