Publicaties

Selecteer jaar:
Naam Titel Gepubliceerd in
Willem Bosma Omgevingswaarden en instructieregels Seminar Van der Feltz advocaten
Willem Bosma Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 12 februari 2014, ECLI:NL:RVS:2014:405 (Splitsingsverbod in planregels. Goede ruimtelijke ordening) AB Rechtspraak bestuursrecht (AB), Afl. 31, AB 2014/291
Willem Bosma Noot bij Koninklijk Besluit 27 november 1963, nr. 16, BR 1964, nr. 39 (Woningwet. Belanghebbenden. Natuurgebied planschade. Partieel uitbereidingsplan) Bouwrecht (BR), juni 2014, Nr. 7, BR 2014/76
Ronald Olivier Bestuurlijke boetes vol getoetst? Het evenredigheidsbeginsel en de hoogte van bestuurlijke boetes Ars Aequi maandblad (AA), mei 2014, Nr. 5, AA20140329
Noot bij: Hoge Raad, 4 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:780 (Bouwleges Heerlen) TBR 2014/106
Noot bij: Hoge Raad 4 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:777 (Bouwleges Zundert) TBR 2014/105
Stikstof, recente ontwikkelingen in wetgeving en rechtspraak Tijdschrift voor Bouwrecht, april 2014
Marc Houweling Vernietiging arbitraal vonnis Dagblad Cobouw
Marc Houweling Project- en gebiedsontwikkeling in crisistijd. (Rechtspraak: crisis is onderneme Dagblad Cobouw
Marc Houweling Anti-kraak en het risico van huur(bescherming) NVM update
Jacques Sluysmans Boekbespreking: S.C. Loeffen, Parlementair onderzoek; Een studie van het onderzoeksrecht in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, diss., door prof. mr. J.A.M.A. Sluysmans Rechtsgeleerd Magazijn Themis (RMThemis), december 2013, Nr. 6, RMThemis 2013/8590
Willem Bosma Noot bij Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 16 april 2013, ECLI:NL:GHSHE:2013:BZ9334 (Contractueel gebruiksbeding. Onaanvaardbare doorkruising?) Overheid & Aansprakelijkheid (O&A), december 2013, Nr. 5, O&A 2013/91
Marc Houweling Anti-kraak en het risico van huur(bescherming) Dagblad Cobouw
Marc Houweling Economische crisis en project- en gebiedsontwikkeling NVM update
Jacques Sluysmans Gedogen getoetst Land- en tuinbouwbulletin (LTB), september 2013, Afl. 9, pag. 7-8