Publicaties

Selecteer jaar:
Naam Titel Gepubliceerd in
Nikky van Triet Beheersen en bestrijden – het voorzorgsbeginsel en informatieplichten bij de onzekere risico’s van Q-koorts Tijdschrift voor Omgevingsrecht (TO), juni 2017, Nr. 3, TO 2017/3, p. 79-85
Mark West Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 11 januari 2017, ECLI:NL:RVS:2017:59 (Wob. Beroepshalve functioneren van ambtenaren) AB Bestuursrechtspraak (AB), Afl. 37 2017, AB 2017/325
Ruben Wiegerink Noot bij Rechtbank Gelderland 28 juli 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:4026 (Bezwaarschriften tegen aanslagen. Inhoudelijke samenhang) Belastingblad (BB), september 2017, Afl. 19, BB 2017/371
Ruben Wiegerink Noot bij Gerechtshof Den Haag 18 juli 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:2196 (Naheffingsaanslag parkeerbelasting. Judiciële lus. Niet-ontvankelijkheidsverklaring) Belastingblad (BB), september 2017, Afl. 19, BB 2017/366
Willem Van der Werf Noot bij Hoge Raad 14 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:691 (Onteigening. Schadeloosstelling. Eliminatieregel. Verwachtingswaarde. Opvolgende plannen) Tijdschrift voor Agrarisch Recht (TvAR), september 2017, Nr. 9, TvAR 2017/5893, UDH:TvAR/14486
Willem Van der Werf Noot bij Hoge Raad 31 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:544 (Onteigening. Schadeloosstelling. Eliminatieregel) Tijdschrift voor Agrarisch Recht (TvAR), september 2017, Nr. 9, TvAR 2017/5892, UDH:TvAR/14485
Noot bij Hof Arnhem-Leeuwarden 21 maart 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:2338 (Afweging bij schending van zowel onderzoeksplicht als mededelingsplicht) Bouwrecht (BR), september 2017, Nr. 9, BR 2017/79
Ruben Wiegerink Noot bij Hof 's-Hertogenbosch 19 mei 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:2220 (Verschoonbare termijnoverschrijding. Bekendmaking NEN-norm. Tariefstelling) Belastingblad (BB), augustus 2017, Afl. 18, BB 2017/347
Ruben Wiegerink Noot bij Hof 's-Hertogenbosch 4 mei 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:1913 (Grafrechten. Dubbelgraf) Belastingblad (BB), juli 2017, Afl. 16, BB 2017/311
Ruben Wiegerink Noot bij Hoge Raad 30 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1174 (Leges omgevingsvergunning Rotterdam. Tariefstelling niet onverbindend) Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR), augustus 2017, Nr. 8, TBR 2017/130
Nikky van Triet Noot bij Rechtbank Den Haag 8 februari 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:1195 (Overheidsaansprakelijkheid. Niet-nakomen toezegging. Formele rechtskracht. Samenhangcriterium) Bouwrecht (BR), mei 2017, Nr. 5, BR 2017/42
Ronald Olivier Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 10 mei 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1229 (Verjaring van bestuursrechtelijke dwangsommen. Stuiting door invorderingsbeschikking) Bouwrecht (BR), juli 2017, Nr. 7, BR 2017/58
Ruben Wiegerink Noot bij Hoge Raad 30 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1174 (Leges omgevingsvergunning. Tariefstelling niet onverbindend) Belastingblad (BB), juli 2017, Afl 15, BB 2017/288
Nikky van Triet Noot bij Hof Arnhem-Leeuwarden 15 september 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:6822 (Bevoegdhedenovereenkomst. Resultaatsverplichting versus inspanningsverplichting) Bouwrecht (BR), juli 2017, Nr. 7, BR 2017/60
Ruben Wiegerink Noot bij Hof Den Haag 25 april 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:1186 (Per fax ingediend bezwaarschrift ontvankelijk. Doorzendplicht. Dwangsom niet-tijdig beslissen) Belastingblad (BB), juni 2017, Afl. 13, 2017/255