Publicaties

Selecteer jaar:
Naam Titel Gepubliceerd in
Ruben Wiegerink Noot bij Rechtbank Midden-Nederland 27 oktober 2017, ECLI:NL:RBMNE:2017:5416 (Doorzendplicht. Bezwaar bij door gemeente ingehuurd bedrijf. Verschoonbare termijnoverschrijding) Belastingblad (BB), november 2017, Afl. 24, BB 2017/481
Tijn Slegers Noot bij Rechtbank Noord-Nederland 14 juli 2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:2784 (Toepassing artikel 2.21 Wabo. Verzoek in bezwaarfase) De Gemeentestem (Gst), december 2017, Afl. 7464, Gst. 2017/184
Willem Van der Werf Noot bij Hoge Raad 9 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1069 (Onteigeningsrecht. Vaststelling schadeloosstelling. Taak rechter tot zelfstandig onderzoek. Belastingschade.) Tijdschrift voor Agrarisch Recht (TvAR), november 2017, Nr. 11, TvAR 2017/5904, UDH:TvAR/14600
Tijn Slegers Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 3 mei 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1179 (Feitenvaststelling invorderingsbesluit. Relatie tot dwangsombesluit) De Gemeentestem (Gst), november 2017, Afl. 7463, Gst. 2017/169
Ruben Wiegerink Noot bij Hof Amsterdam 5 september 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:3644 (Precariobelasting. Nutsbedrijf) Belastingblad (BB), oktober 2017, Afl. 21, BB 2017/413
Willem Bosma Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 2 augustus 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2081 (Bevoegdheidsverdeling. Schadevergoeding. Competentiegrens) De Gemeentestem (Gst.), november 2017, Afl. 7462, Gst. 2017/163
Nikky van Triet Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 31 mei 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1434 (Vertrouwensbeginsel. Voorbehoud. Beleidswijziging) Bouwrecht (BR), oktober 2017, Nr. 10, BR 2017/84
Nikky van Triet Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 14 juni 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1584 (Vertrouwensbeginsel. Gelijkheidsbeginsel. Concrete verwachtingen) Bouwrecht (BR), oktober 2017, Nr. 10, BR 2017/85
Nikky van Triet Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 19 juli 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1946 (Vertrouwensbeginsel. Toezegging. Belangenafweging. Toerekenen toezeggingen) Bouwrecht (BR), oktober 2017, Nr. 10, BR 2017/86
Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 2 augustus 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2081 (Art. 8:88 en 8:89 Awb. Competentieverdeling. Hoogte vergoeding leidend) Bouwrecht (BR), oktober 2017, Nr. 10, BR 2017/88
Tijn Slegers Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 31 mei 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1425 (Uitleg planregels. Normaal spraakgebruik) Bouwrecht (BR), september 2017, Nr. 9, BR 2017/74
Ruben Wiegerink Noot bij Rechtbank Rotterdam 1 september 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:6743 (Heffingsbevoegdheid precariobelasting. Gedoogplicht) Belastingblad (BB), september 2017, Afl. 20, BB 2017/390
Nikky van Triet Beheersen en bestrijden – het voorzorgsbeginsel en informatieplichten bij de onzekere risico’s van Q-koorts Tijdschrift voor Omgevingsrecht (TO), juni 2017, Nr. 3, TO 2017/3, p. 79-85
Mark West Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 11 januari 2017, ECLI:NL:RVS:2017:59 (Wob. Beroepshalve functioneren van ambtenaren) AB Bestuursrechtspraak (AB), Afl. 37 2017, AB 2017/325
Ruben Wiegerink Noot bij Rechtbank Gelderland 28 juli 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:4026 (Bezwaarschriften tegen aanslagen. Inhoudelijke samenhang) Belastingblad (BB), september 2017, Afl. 19, BB 2017/371