Publicaties

Selecteer jaar:
Naam Titel Gepubliceerd in
Willem Van der Werf Zelfrealisatie bij onteigening in Vlaanderen en Nederland VvOR / CROW preadvies, Nr. 2
Willem Bosma De Omgevingswet Risico Bewust, editie 1, 2015
Willem Bosma Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 1 oktober 2014 O&A (Chemie-Pack. Kostenbeschikking bestuursdwang. Omvang kosten) Overheid en Aansprakelijkheid (O&A), maart 2015, Nr. 1, O&A 2015/6
Jacques Sluysmans Open brief aan de nieuwe Minister van Justitie Nederlands Juristenblad (NJB), maart 2015, Afl. 11, NJB 2015/546
Marc Houweling Arbitragebeding in consumentenovereenkomst (toch) niet toegestaan (arbitragebedi Dagblad Cobouw
Wet windenergie op zee M en R 2015/16, februari 2015
Willem Van der Werf Noot bij Hoge Raad 31 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:3071 (onaanvaardbare doorkruising Onteigeningswet. Retributiesystematiek. Erfpacht) Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR), februari 2015, Nr. 2, TBR 2015/32
Willem Bosma Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 12 november 2014, ECLI:NL:RVS:2014:4099 (Afzonderlijke toetsing luchtkwaliteitseisen) AB Rechtspraak Bestuursrecht (AB), Afl. 2/3, AB 2015/10
Willem Bosma Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 23 april 2014, ECLI:NL:RVS:2014:1491 (Verplichte beperkingen in planregels aan evenemententerrein) AB Rechtspraak Bestuursrecht (AB), Afl. 42, AB 2014/400
Willem Bosma Omgevingswaarde en instructieregels – een combinatie van flexibiliteit en interbestuurlijke spanningen Milieu en Recht (M en R), oktober 2014, Nr. 8, M en R 2014/119
Marc Houweling Gebrekkige koop: neem tijdig actie Dagblad Cobouw
Marc Houweling Gebreken in opgeleverd werk: neem tijdig actie Dagblad Cobouw
Environment Getting the deal through
Willem Van der Werf Grondbeleid in de Omgevingswet Seminar Van der Feltz advocaten
Adieu, inrichting Seminar Van der Feltz advocaten