Publicaties

Selecteer jaar:
Naam Titel Gepubliceerd in
Willem Bosma Bestuursrechtelijke handhaving en faillissement Overheid en Aansprakelijkheid (O&A), december 2016, Nr. 4, O&A 2016/77
Ruben Wiegerink Noot bij Rechtbank Midden-Nederland 15 september 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:5372 (Precariobelasting gas- en elektriciteitsnetwerk. Privaatrechtelijke gedoogplicht) Belastingblad (BB), oktober 2016, Afl. 22, BB 2016/490
Ruben Wiegerink Noot bij Rechtbank Midden-Nederland 15 september 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:5369 (Precariobelasting gas- en elektriciteitsnetwerk. Belanghebbende) Belastingblad (BB), oktober 2016, Afl. 22, BB 2016/489
Daan Korsse Column Drinkwater en zorgplicht Waterspiegel, nummer 4, oktober 2016
Jacques Sluysmans, Ruben Wiegerink Onteigenen volgens de Omgevingswet: fundamentele kritiek op een fundamentele herziening De Gemeentestem (Gst.), september 2016, Afl. 7443, Gst. 2016/111
Jacques Sluysmans, Ruben Wiegerink Reactie op reactie Van der Veen De Gemeentestem (Gst.), september 2016, Afl. 7443, Gst. 2016/121
Ruben Wiegerink Noot bij Rechtbank Noord-Holland 1 augustus 2016, ECLI:NL:RBNHO:2016:6394 (Wob-verzoek. Misbruik van recht. Omkering bewijslast) Belastingblad (BB), september 2016, Afl. 19, BB 2016/433
Willem Bosma Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 15 juni 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1641 (Exploitatieplan. Herziening. Ontvankelijkheid beroep. Afrekening) AB Rechtspraak Bestuursrecht (AB), oktober 2016, Afl. 35, AB 2016/333
Ruben Wiegerink Noot bij Hof 's-Hertogenbosch 13 mei 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:1889 (Wob-verzoek. Legesaanslag. Bevoegdheidsgebrek. Kostenvergoeding) Belastingblad (BB), september 2016, Afl. 18, BB 2016/406
Willem Van der Werf ‘De crisisjaren’, in: Behoeden en vergoeden. Een geschiedenis van 175 jaar Onteigeningswet J.A.M.A. Sluysmans en J.S. Procee (red.), Behoeden en vergoeden. Een geschiedenis van 175 jaar Onteigeningswet, VvOR, Den Haag 2016, pp. 97-108.
Willem Van der Werf 'De oorlogsjaren en de wederopbouwperiode’, in: Behoeden en vergoeden. Een geschiedenis van 175 jaar Onteigeningswet J.A.M.A. Sluysmans en J.S. Procee (red.), Behoeden en vergoeden. Een geschiedenis van 175 jaar Onteigeningswet, VvOR, Den Haag 2016, pp. 109- 131.
Daan Korsse Omgevingsplan: overgangsrecht, gebodsbepalingen en het verschuiven van onderzoek Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR), augustus 2016, Nr. 8, TBR 2016/111
Jacques Sluysmans Onteigening in de Aanvullingswet grondeigendom Nederlands Juristenblad (NJB), juli 2016, Afl. 28, NJB 2016/1393
Willem Van der Werf Onteigenen met de Omgevingswet Tijdschrift voor Agrarisch Recht (TvAR), juni 2016, Nr. 6, TvAR 2016/6, UDH:TvAR/13210
Daan Korsse Het subsidiariteitsvereiste in de Omgevingswet De Gemeentestem (Gst.), juni 2016, Afl. 7438, Gst. 2016/62