Publicaties

Selecteer jaar:
Naam Titel Gepubliceerd in
Mark West Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 16 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3047 (Nadeelcompensatie. Gemeentelijke besluitvorming. Feitelijk handelen in het kader van de uitoefening van een publieke taak) De Gemeentestem (Gst), maart 2017, Afl. 7451, Gst. 2017/40
Marc Houweling Aanbestedende diensten wijken op grote schaal af van contractmodellen UAV(GC) Grond/Weg/WaterBouw
Ruben Wiegerink Kroniek jurisprudentie belastingen lagere overheden 2016 Belastingblad (BB), februari en maart 2017, Afl. 5 en 6, BB 2017/100 en BB 2017/116
Jacques Sluysmans Redeloze regeldrift: Jaarrede uitgesproken op 16 december 2016 tijdens de jaarvergadering van de Vereniging voor Bouwrecht Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR), maart 2017, Nr. 3, TBR 2017/43
Ruben Wiegerink Noot bij Hof Arnhem-Leeuwarden 10 januari 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:127 (Hoogte bouwleges leidt niet tot willekeurige of onredelijke belastingheffing) Belastingblad (BB), februari 2017, Afl. 5, BB 2017/106
Mark West Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 12 oktober 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2680 (Dwangsom. Ex-nunctoetsing in bezwaar. Deugdelijke motivering) De Gemeentestem (Gst), februari 2017, Afl. 7450, Gst. 2017/24
Ruben Wiegerink Noot bij Hof Amsterdam 30 november 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:5564 (Vertegenwoordiging in fiscale procedure door bestuurder) Belastingblad (BB), februari 2017, Afl. 4, BB 2017/95
Marc Houweling Aanbestedende diensten moeten stoppen met grenzen opzoeken Cobouw
Willem Bosma Het voorkeursrecht onder de Omgevingswet – the devil is in the details Bouwrecht (BR), januari 2017, Nr. 1, BR 2017/1
Mark West Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 28 september 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2537 (Omgevingsvergunning. Exploitatieovereenkomst. Vertrouwensbeginsel) De Gemeentestem (Gst), januari 2017, Afl. 7449, Gst. 2017/10
Mark West Noot bij Hof Arnhem-Leeuwarden, 19 juli 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:6028 (Legesaanslag. Gelijkheidsbeginsel. Begunstigend beleid) De Gemeentestem (Gst), januari 2017, Afl. 7449, Gst. 2017/6
Ruben Wiegerink Noot bij Hof Amsterdam 27 september 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:4469 (Verordening parkeerheffingen. Bekendmaking) Belastingblad (BB), januari 2017, Afl. 1, BB 2017/14
Mark West Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 23 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3140 (Wob. Belanghebbende bij verstrekking. Geheimhouding op grond van Gemeentewet) AB Rechtspraak Bestuursrecht (AB), Afl. 2 2017, AB 2017/11
Willem Van der Werf Noot bij Hoge Raad, 29 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:765 (Overeenstemming over afkoopsom erfpachtcanon, aanbod en aanvaarding, bepaalbaarheid verbintenissen) Tijdschrift voor Agrarisch Recht (TvAR), december 2016, Nr. 12, TvAR 2016/5858, UDH:TvAR/13927
Het Besluit activiteiten leefomgeving Tijdschrift voor Omgevingsrecht, december 2016