Behoeft de parlementaire enquête herwaardering? Blog van Jacques Sluysmans op de website NederlandRechtsstaat

Jacques Sluysmans publiceerde dit blog op de website NederlandRechtsstaat, een initiatief ondersteund door Tilburg University, het vfonds en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Naar aanleiding van de recente voorbeelden van de parlementaire ondervraging (Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag, de onderzoeken ‘Fiscale constructies ’, ook wel het Panama papers onderzoek genoemd, en de ‘Ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen’) betwijfelt Jacques of de parlementaire ondervraging als zelfstandige onderzoeksvorm in de toekomst moet worden gehandhaafd. HIj ziet daar weinig meerwaarde in. Beter en eenvoudiger lijkt het hem om ‘gewoon’ te werken met een parlementaire enquête zoals voorzien in de WPE 2008, met alle bijbehorende bevoegdheden. Lees hier verder.