De gemeente als warmteregisseur: gemeentelijke taken en bevoegdheden in het ontwerp van de Wet collectieve warmtevoorziening

Op dit moment vindt een internetconsultatie plaats over het ontwerp van de Wet collectieve warmtevoorziening die duurt tot 3 augustus a.s. Het centrale uitgangspunt van het ontwerp van deze wet is de regierol van gemeenten in de wijkgerichte aanpak met een bijbehorend pakket aan taken en bevoegdheden.

Michelle de Rijke, partner bij Van der Feltz advocaten, heeft een overzicht gepubliceerd van de regierol van gemeenten bij de ontwikkeling van de warmtevoorziening en de taken en bevoegdheden die gemeenten krijgen om die regierol te vervullen.

U kunt het artikel hier downloaden