Politieke Enquêtes in de Energiesector

UPDATE: gelet op de huidige maatregelen van de overheid in verband met het Coronavirus zal dit event tot een nader te bepalen datum worden uitgesteld. Mocht u belangstelling hebben om hierbij aanwezig te zijn, laat het ons weten aan Beatrijs van Selm via vanselm@feltz.nl. Dan zullen wij u op de hoogte houden.

Publieke Zaken en Van der Feltz advocaten nodigen u uit voor een inhoudelijke bijeenkomst op donderdag 2 april a.s. over de verschillende (politieke) enquêtes die dit jaar spelen in de energiewereld.

Waar: Tuinhuis Haagsche Kluis, Plein 20, 2511 CS Den Haag

Wanneer: donderdag 2 april 2020

Tijd: Inloop vanaf 15:30, Start 16:00

Vanaf 17:30 borrel

Deelname is kosteloos; aanmelden kan via petra@publiekezaken.eu

Aanleiding

In de Tweede Kamer gaat dit jaar de parlementaire enquête over de gaswinning in Groningen van start. Parlementaire enquêtes komen relatief weinig voor. Ze gelden als een zwaar onderzoeksmiddel van de Tweede Kamer:

  • getuigen zijn verplicht om te verschijnen,
  • staan onder ede bij het verhoor en
  • enquêtes kennen veelal een lange looptijd.

De laatste enquête vond plaats tussen 2013 en 2015: de Kamer onderzocht toen de Fyra- treinverbinding tussen Nederland en België. Volgens de Kamermotie die leidde tot de parlementaire enquête over de gaswinning in Groningen zou ‘herstel van vertrouwen ermee gediend zijn als er publieke verantwoording wordt afgelegd over keuzes die door betrokken personen, organisaties en instanties zijn gemaakt’.

Daarnaast spelen in Rotterdam en Amsterdam twee Raadsenquêtes. De Raadsenquête is het zwaarste onderzoeksmiddel dat op gemeentelijk niveau voorhanden is en kent veel overeenkomsten met de parlementaire enquête. De Amsterdamse gemeenteraad laat onderzoek doen naar de vraag wie verantwoordelijk is voor de ontstane situatie bij het AEB en welke lessen geleerd kunnen worden uit de situatie.

In Rotterdam verkeert het Warmtebedrijf Rotterdam (WBR) al lange tijd in financiële problemen. De gemeente Rotterdam, de grootste aandeelhouder van het bedrijf, moest hier veel geld in steken. De raad wil nu dat er wordt onderzocht wat er vanaf de start van WBR in 2006 tot nu is gebeurd.

Sprekers

Jacques Sluysmans is bijzonder hoogleraar Onteigeningsrecht aan de Radboud Universiteit. Daarnaast werkt hij als advocaat en partner bij Van der Feltz advocaten in Den Haag. Vanuit zijn juridische ervaring met verschillende parlementaire enquêtes deelt hij inzichten over de aard en reikwijdte van het onderzoeksmiddel .

René Leegte is directeur van Public Affairs advies bureau Publieke Zaken. Namens de VVD was hij lid van de Tweede Kamer en fractiewoordvoerder energie, milieu en internationale handel. Vanuit zijn politieke ervaring en kennis van de energietransitie deelt René inzichten over de maatschappelijke en politieke relevantie van het onderzoeksmiddel enquête.

Publieke Zaken en Van der Feltz advocaten hopen u te mogen verwelkomen bij deze bijeenkomst. Aanmelden kan via petra@publiekezaken.eu