Misbruik van recht in het kader van de Wob. Enige terughoudendheid is geboden.

In dit geval heeft het dagelijks bestuur aangevoerd dat appellant met zijn grote hoeveelheid verzoeken slechts tot doel heeft de gemeente te frustreren wegens eerdere conflicten tussen hem en de gemeente om deze reden heeft het dagelijks bestuur van de gemeente de verzoeken buiten behandeling gelaten.

De Afdeling overweegt dat het dagelijks bestuur niet aannemelijk heeft gemaakt dat appellant zijn verzoeken slechts deed met het oog op het frustreren van de gemeente. Er is volgens de Afdeling om deze reden geen sprake van misbruik van recht. Omdat de Wob-verzoeken te ruim waren geformuleerd had het bestuursorgaan appellant in staat moeten stellen om zijn verzoek te specificeren.

 

Bron: 201309592/1/A3 en 201309596/1/A3