Michelle de Rijke nieuwe partner voor de sector Energie bij Van der Feltz advocaten

Op 1 oktober verwelkomen wij Michelle de Rijke als partner. Michelle was hiervoor partner bij Bird & Bird. Op het snijvlak van public affairs en strategische juridische advisering begeleidt zij partijen bij veelal (politiek) gevoelige zaken en projecten die om creatieve en innovatieve oplossingen vragen. Michelle is sinds het begin van de liberalisering van de energiemarkt (1998) actief in de energiesector. Zij adviseert bedrijven, decentrale overheden en belangenorganisaties in de hele keten van productie, transport en levering van energie met een focus op het proces van de energietransitie. Daarnaast vertegenwoordigt Michelle partijen in bestuursrechtelijke en civielrechtelijke procedures over uiteenlopende onderwerpen waaronder vergunningen, ontheffingen, handhavingsbesluiten en schadevergoeding bij (on)rechtmatige overheidsdaad. Michelle wordt aanbevolen in diverse legal directories (Who’s Who Legal Energy, Chambers Europe Energy & Natural resources, Legal 500 leading individual, Energy, Regulatory).

Zij is tevens benoemd als rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht.

Willem van der Werf, partner:

“Wij zijn zeer verheugd met de komst van Michelle als partner bij ons kantoor. Met haar jarenlange expertise op het gebied van het energierecht is zij een belangrijke aanvulling op de praktijk van ons kantoor waardoor we onze cliënten nog beter van dienst kunnen zijn. Voor het merendeel van onze cliënten binnen de marktsectoren Bouw & Vastgoed, Overheid, Energie en Industrie zal de invulling van de Wetgevingsagenda Energietransitie, het Klimaatakkoord en de Omgevingswet bepalend zijn voor de strategie en toekomstige activiteiten en daarbij komt de synergie tussen onze expertises uitstekend van pas. Wij zien dan ook in alle opzichten een ‘perfect match’.”

Klik door naar onze teampagina