Inschrijving informatieavond A13/A16 geopend

De informatieavond vindt plaats in Lommerrijk, Straatweg 99, te Rotterdam, vanaf 20.00 uur. Tijdens deze informatieavond zal worden ingegaan op de verschillende procedures die moeten worden doorlopen voordat de aanleg van de A13/A16 kan plaatsvinden. Ook zullen planschade- en nadeelcompensatieprocedures worden toegelicht. Uiteraard is er tijdens de informatieavond voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen.

Deelname is gratis.

Meer informatie, onder meer over de wijze van inschrijving, vindt u hier