Invoering Omgevingswet uitgesteld tot na 1 juli 2019

Minister Schultz van Haegen heeft in een interview aan Binnenlands Bestuur aangekondigd dat de beoogde ingangsdatum van 1 juli 2019 in ieder geval niet wordt gehaald. Dat betekent dat de Omgevingswet in ieder geval niet op 1 juli 2019 in werking treedt. Het is nog niet bekend wat de nieuwe beoogde ingangsdatum van de Omgevingswet wordt. De minister verwacht dat daarover deze zomer een beslissing wordt genomen.