Wijziging Wro en de Invoeringswet Wro is niet langer controversieel

De wijziging van de Wet ruimtelijke ordening en de Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening (over afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen en beheersverordeningen) is niet langer controversieel. De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft hiertoe besloten in de procedurevergadering van 12 april 2017. Beide Kamers kunnen verder met de behandeling ervan.

Meer informatie
Brief Tweede Kamer (34 707, nr 5)