Op 30 maart is een aantal onderwerpen betreffende energie en milieu controversieel verklaard

Het gaat onder meer om de Klimaatwet, de Nationale Klimaatadaptiestrategie (NAS) 2016, wijziging van de Wet milieubeheer (verwijdering asbest en asbesthoudende producten). 

De startnota Nationale omgevingsvisie is niet controversieel verklaard, maar de termijn voor schriftelijke inbreng is verlengd tot eind mei. De initiatiefwet van Van Tongeren (2008) tot wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales komt voorlopig niet terug op de agenda van de commissie.