Wetsvoorstel tot afschaffing van de actualiseringsplicht van bestemmingsplannen tot nader order uitgesteld

Op 30 maart jl. is besloten om het wetsvoorstel tot afschaffing van de actualiseringsplicht van bestemmingsplannen tot nader order controversieel te verklaren. Dit houdt in dat dit wetsvoorstel pas wordt behandeld zodra er een nieuw kabinet is. Om de leges veilig te stellen zullen gemeenten voorlopig nog hun bestemmingsplannen die bijna ouder zijn dan 10 jaar moeten actualiseren. Een andere mogelijkheid zou kunnen zijn te besluiten tot het vaststellen van een beheersverordening.  

Lees hier meer