Handreiking omgevingsverordening van het IPO

Namens Van der Feltz advocaten heeft Daan Korsse meegewerkt aan de handreiking van het Interprovinciaal Overleg (IPO) over de provinciale omgevingsverordening onder de Omgevingswet. 

De handreiking betreft een vorm van invoeringsondersteuning die IPO samen met de provincies heeft gemaakt. Deze is bedoeld om de provincies te ondersteunen in het proces waarbij op grond van de nieuwe Omgevingswet een Omgevingsverordening wordt vastgesteld.

Ga hier naar de handreiking