Geen bezwaar of beroep mogelijk bij misbruik van bevoegdheid door Wob-verzoeker

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft bij uitspraak van 16 december 2015 (ECLI:NL:RVS:2015:3830) geoordeeld dat het college van Dordrecht weliswaar op alle brieven van de Dordrechtse ‘Wob-misbruiker’ dient te reageren, maar dat aan hem geen rechtsmiddelen ter beschikking staan tegen (het uitblijven van) de reactie indien sprake is van misbruik...