Terugblik seminar Actualiteiten Openbaarheid van bestuur

Tijdens het seminar werd onder meer ingegaan op de aankomende Wet open overheid (Woo, inmiddels bij de Eerste Kamer) en de recente wijziging van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob, loskoppeling van de dwangsomregeling in de Awb). Verder kwamen het misbruik van de Wob en geheimhoudingsregelingen aan bod.

De presentatie sheets kunnen hier worden ingezien.

Voor vragen over de Wob kunt u contact opnemen met:

Godert van der Feltz
Willem van der Werf
Myrthe Nielen