Provada vastgoedlunch 15 juni 2022

In een paar uur tijd brengen wij u tijdens dit seminar op de hoogte van actuele juridische ontwikkelingen binnen het vastgoed

Deelname is kosteloos en inclusief lunch

Programma

  • Ontvangst vanaf 11.45 uur
  • 12.20 uur-12.35 uur: lezing Omgevingswet

'De Omgevingswet vergt het maken van keuzes' Willem Bosma, partner. Naar verwachting zal de Omgevingswet per 1 januari 2023 in werking treden. Vanaf dat moment zal het omgevingsplan het bestemmingsplan vervangen, wordt een groter aantal activiteiten onder het bereik van de omgevingsvergunning gebracht, verdwijnen een aantal bestaande planfiguren en zullen tegelijkertijd enkele nieuwe instrumenten worden geïntroduceerd. Daarnaast vindt een opsplitsing plaats in de technische en de planologische beoordeling van een bouwactiviteit (de zogenoemde ‘knip’). Deze wijzigingen vergen een strategische beschouwing van projecten die in ontwikkeling worden gebracht: is het verstandig om de plan- en vergunningenprocedures nu al op te starten, of is het juist beter om te wachten? Tijdens zijn presentatie bespreekt Willem Bosma de wijzigingen die de Omgevingswet voor de ontwikkelingspraktijk teweegbrengt, en gaat hij daarnaast in op de aspecten die een rol spelen bij de keuze om een project onder huidig recht op te starten, of te wachten tot nadat de Omgevingswet in werking zal zijn getreden.

  • 12.35 uur-12.50 uur: lezing Didam-arrest

'Gronduitgifte en Didam: de stand van zaken' Willem Van der Werf, partner en Brim Tonino, advocaat. Willem en Brim zullen dé gamechanger voor gebiedsontwikkeling bespreken, te weten het zgn. Didam-arrest. Op 26 november 2021 heeft de Hoge Raad immers bepaald dat bij de verkoop van een onroerende zaak een overheidslichaam in principe een mededingingsprocedure moet doorlopen. Met dit arrest als vertrekpunt bespreken Willem en Brim de laatste ontwikkelingen, waarbij ze zowel ingaan op de meest recente jurisprudentie als de bij overheden inmiddels ontstane praktijk. Daarnaast worden de actualiteiten met betrekking tot erfpacht en dit onderwerp besproken.

  • 12.50 uur-13.20 uur: lunchpauze
  • 13.20 uur-13.35 uur: Lezing nieuwe Warmtewet

'Welke kansen biedt de nieuwe Warmtewet: de Wet collectieve warmtevoorziening?' Michelle de Rijke, partner. Als alle woningen en gebouwen van het gas af moeten, ligt de aansluiting op een warmtenet voor de hand. Die warmtenetten moeten grotendeels nog worden aangelegd. De nieuwe Wet collectieve warmtevoorziening (Wcw) zal hiervoor regels geven, maar dat wetsvoorstel is nog steeds niet definitief. De laatste ontwikkeling is dat de warmtenetten in publieke handen moeten zijn. Wat betekent dat voor de business case van nieuwbouwprojecten, die op een warmtenet moeten worden aangesloten? En voor bestaande projecten met een warmtenet? Michelle geeft een overzicht van de Wcw en gaat daarbij in op deze vragen.

  • 13.35 uur-13.50 uur: Lezing corona en huur

'Corona en huur: is er nog ruimte voor maatwerk na het arrest van de Hoge Raad?' Susanne van de Pest, senior advocaat. In het arrest van 24 december 2021 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de coronapandemie een onvoorziene omstandigheid oplevert en huurders aanspraak kunnen maken op een tijdelijke huurkorting. Share-the-pain is daarbij het vertrekpunt. Maar zijn er ook uitzonderingen mogelijk op de hoofdregel? Susanne zal deze vraag aan de hand van de laatste jurisprudentie bespreken.

  • 13.50 uur: nazit
  • 14.00 uur: einde

Locatie
Rosarium
Amstelpark 1, Amsterdam, NH, 1083 HZ

Routebeschrijving
Rosarium is op loopafstand van de RAI, waar Provada 2022 zal plaatsvinden van 14-16 juni.
U kunt ook (betaald) parkeren langs de Europaboulevard.

Aanmelden
Aanmelden kan tot uiterlijk 14 juni a.s. bij Karlien de Jonge via k.dejonge@feltz.nl