Gelijke kansen bij gronduitgifte: webinar terugkijken over het arrest van de Hoge Raad in de Didam-zaak

Op woensdag 26 januari 2022 bespraken Willem Van der Werf, Marc Houweling, Friso de Zeeuw, Jan Brugman en Helen Amerika in een webinar onder leiding van Wouter Kurpershoek de gevolgen voor de praktijk van het opzienbarende arrest van 26 november 2021 van de Hoge Raad in de Didam-zaak.

Dat het arrest tot veel vragen leidt, blijkt wel uit de grote belangstelling voor het webinar. Bijna 150 geïnteresseerden uit de vastgoedpraktijk hebben live aan het webinar deelgenomen. Tijdens het webinar gingen de panelleden in op die vragen. Bijvoorbeeld: wat is de reikwijdte van het arrest? Hoe zit het met uitgifte anders dan in eigendom, bijvoorbeeld uitgifte van erfpachtrechten, het verlenen van opstalrechten en verhuur? Hoe moeten overheden de selectieprocedures optuigen? Wanneer kan worden afgezien van een selectieprocedure? Wat moet er met bestaande koopovereenkomsten gebeuren? Hoe om te gaan met dit arrest in lopende onderhandelingen. Hoe kunnen projectontwikkelaars de situatie meester worden?

Het webinar werd georganiseerd door de Academie voor de Rechtspraktijk in samenwerking met Van der Feltz advocaten.Wilt u het webinar terugkijken? Dat kan via de website van de Academie voor de Rechtspraktijk of via deze link.