Per 1 januari 2017 wijziging definitie "bouwterrein" in BTW wetgeving

Het voorstel houdt in dat de levering van een bouwterrein sneller met 21% BTW wordt belast in plaats van 6% overdrachtsbelasting.  Als gevolg hiervan zal grond eerder kwalificeren als een bouwterrein, waardoor bij levering van dergelijke grond btw is verschuldigd (en de verkrijger een beroep kan doen op een vrijstelling voor de overdrachtsbelasting).

Hiervan is bijvoorbeeld sprake als:

  • een omgevingsvergunning is aangevraagd, maar nog niet is verleend;
  • kosten voor een architect gemaakt zijn om een gebouw op de grond te plaatsen;
  • uit objectieve gegevens de intentie op het moment van levering bij de toekomstige eigenaar blijkt dat het terrein bestemd was voor bebouwing.

Het wetsvoorstel (met memorie van toelichting) is hier te raadplegen.